กยท. เฝ้าติดตามน้ำท่วมอีสาน มอบน้ำดื่มกว่า 2,400 ขวด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อม จัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพิ่มหลังน้ำลด

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสาน เบื้องต้นพบเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 10 ราย ที่สวนยางได้รับความเสียหาย ซึ่ง กยท. พร้อมดำเนินการจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย และเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียจากเพิ่มเติมอีกครั้งหลังน้ำลดกลับสู่ภาวะปกติ

นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จนถึงขณะนี้ พบว่าสวนยางภายใต้ความดูแลของ กยท. เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้ว แต่เนื่องจากบางพื้นที่ยังคงมีระดับน้ำท่วมขังสูง เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าสำรวจจำนวนสวนยางที่เสียหายได้ทั้งหมด

เบื้องต้นได้รับรายงานจาก กยท. จังหวัดนครพนม ว่า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ต.หนองบ่อ  อ.นาแก มีสวนยางได้รับความเสียหายและเป็นไปตามเกณฑ์ได้รับการเยียวยาจาก กยท. ตามมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ประมาณ 10 ราย ซึ่ง กยท. จะเร่งดำเนินการมอบเงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด” นายวัฒนา กล่าว

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวเพิ่มเติมว่า กยท.ได้จัดรถขนน้ำดื่ม กยท. จากกองจัดการโรงงาน 6 จำนวน 2,400 ขวด มอบให้กับจังหวัดสกลนครเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ กยท. จะเร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเพิ่มเติม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากที่สุด