ชง “สานะคาม” เป็นด่านสากล เชื่อมเที่ยวล้านช้างเลยถึงลาว เสริมคู่มือไทย-ลาว-อังกฤษ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เปิดเผยว่า ท.ท.ช.รับทราบแผนความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.ได้ตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างไทย-กับการท่องเที่ยว สปป.ลาว พัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันในปี 2560-2561 เบื้องต้นจะเชื่อมเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน ระหว่างหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เลย และหนองคาย ซึ่งภาครัฐจะดำเนินการผลักดันเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นด่านประเพณี ให้เป็นด่านสากล เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างเข้าด้วยกัน

“พื้นที่ตรงสานะคาม เป็นจุดเชื่อมฝั่งไทยที่ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งเป็นด่านสากลอยู่แล้ว เป้าหมายการเชื่อมด่านสานะคามมายังด่านเชียงคานของไทย จะสามารถดำเนินการได้ปี 2561-62 เพื่อเอื้ออำนวยผ่านด่าน 2 ประเทศ 2 ฝั่งโขง การประชุมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ด้านการท่องเที่ยวครั้งล่าสุด มีธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) เข้าร่วมด้วย ทางการท่องเที่ยวลาว ได้ขอให้ อพท.ช่วยขยายโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างให้ที่ประชุมรับฟัง เพื่อทางการท่องเที่ยวลาวจะได้นำโมเดลของไทยไปดำเนินการได้เลย ซึ่งทางเอดีบีแสดงความชื่นชมไทย และยินดีสนับสนุนเงินให้กับลาว” พลเอกธนะศักดิ์ กล่าว

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท.เตรียมของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา เพราะล่าสุดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อมอบให้จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพในการเสนอเรื่องเปิดด่านสานะคาม เป็นด่านสากล ผ่านกระทรวงมหาดไทยและให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสาน ส่วน อพท.และการท่องเที่ยวลาว ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำเป็นแอพพลิเคชั่นคู่มือท่องเที่ยว 3 ภาษา คือ ไทย ลาว และอังกฤษ

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน