เม็ดดินเหนียวเผามวลเบา ช่วยกักเก็บความชื้นในดิน ลดการให้น้ำต้นไม้ได้ 1-2 สัปดาห์

เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาจากขยะอุตสาหกรรม ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยนำดินเหนียวผสมกับวัสดุที่สร้างรูพรุนแบบเปิด ได้แก่ เศษขยะจากอุตสาหกรรมรถยนต์บดอัดก้อน เมื่อนำมาผสมกับดินเหนียวจะสร้างเป็นรูพรุนเมื่อผ่านการเผาขึ้นรูป ในขณะที่ใช้อุณหภูมิที่ต่ำในการเผาดินเพื่อขึ้นรูป จึงทำให้ได้นวัตกรรมเม็ดดินเหนียวเผามวลเบารูพรุนสูงที่สามารถเก็บรักษาความชื้นในหน้าดินได้ดี พร้อมทั้งมีรูปทรงที่หลากหลาย

คุณศรีวรรณ แก้วสิทธิ์ คณะนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าว่า การผลิตเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะผลิตเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาจากขยะอุตสาหกรรมขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่รักการปลูกต้นไม้สวยงามนำนวัตกรรมเหล่านี้ไปใช้ เพราะสิ่งประดิษฐ์นี้สามารถคลุมดินได้ดีแล้ว ยังเป็นการนำของเหลือที่ได้จากอุตสาหกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นนวัตกรรมที่รักสิ่งแวดล้อม 

คุณศรีวรรณ แก้วสิทธิ์

สำหรับการผลิตเป็นวัสดุคลุมดินเม็ดดินเหนียวเผามวลเบา ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากโดยสามารถใช้ดินเหนียวที่นำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นี้หาได้ง่ายจากท้องถิ่นทั่วไป หรือร้านจำหน่ายต้นไม้ต่างๆ ที่มีดินเหนียวจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวปกติ หรือดินเหนียวปนทรายก็สามารถทำได้ แต่ที่ทำให้สิ่งประดิษฐ์นี้พิเศษยิ่งขึ้น คือการนำขยะจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เป็นส่วนผสม เมื่อผ่านการเผาจึงทำให้โครงสร้างของดินเผามวลเบามีรูพรุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่วนในเรื่องของแม่พิมพ์ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบว่าต้องการให้มีรูปลักษณ์แบบใด แต่นวัตกรรมนี้จะทำให้แตกต่างกว่าท้องตลาดทั่วไปที่เป็นเพียงทรงกลม  

“สำหรับรูปทรงและแบบแม่พิมพ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ต้องการว่า ต้องการให้มีรูปทรงแบบไหน โดยที่ผู้ที่ผลิตสามารถกำหนดเองได้ตามความต้องการ โดยหลังจากที่ออกแบบขึ้นรูปแล้วจะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วัน เพื่อให้แห้งจากนั้นก็จะทำการเผาที่อุณหภูมิ 750 และ 800 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นก็จะได้เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาที่พร้อมใช้งานได้” 

วัสดุคลุมดินเม็ดดินเหนียวเผามวลเบา
วัสดุคลุมดินเม็ดดินเหนียวเผามวลเบา

สำหรับการนำมาใช้งานเพื่อคลุมดินในกระถางต้นไม้สวยงามนั้น คุณศรีวรรณ เล่าว่า เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาเหมาะสมกับการนำมาใช้กับไม้กระถางที่มีพื้นที่น้อยมากกว่า โดยเหมาะสมกับไม้กระถางที่มีลักษณะพื้นที่น้อย อย่างเช่น ปลูกต้นไม้ลงในกระถางที่มีวัสดุปลูกในกระถางปกติ เน้นเป็นไม้สวยงามที่ปลูกลงในกระถาง

จากนั้นนำเม็ดดินเหนียวเผามวลเบามาใส่ลงบนหน้าดินของกระถางประมาณ 1 ใน 3 ของภาชนะ ซึ่งการคลุมในลักษณะนี้นอกจากช่วยกักเก็บความชื้นได้แล้ว ยังไม่พบการเน่าของรากที่เกิดขึ้น เพราะต้นไม้ที่ใช้เม็ดดินเหนียวเผามวลเบาคลุมด้านบนสามารถระบายอากาศได้ดี 

“จากการทดลองต้นไม้หรือไม้กระถางที่ได้นำเม็ดดินเหนียวเผามวลเบามาใช้ วัสดุปลูกยังคงมีความชื้นอยู่ จากที่ได้ทดลองมา โดยลดการให้น้ำหรือไม่ต้องรดน้ำให้กับต้นไม้ในกระถางได้นานถึงประมาณ 1-2 สัปดาห์ และที่สำคัญต้นไม้ที่เราปลูก ก็อยู่ในห้องแอร์ด้วย” 

เหมาะใช้กับไม้ประดับสวยงาม
เหมาะใช้กับไม้ประดับสวยงาม

สำหรับการนำเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาไปใช้ประโยชน์ คุณศรีวรรณ แนะเทคนิคอีกด้วยว่า ไม่ควรรดน้ำให้กับต้นไม้ที่แฉะมากเกินไป โดยจะดูจากวัสดุปลูกว่ามีความชุมชื้นเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่อาจต้องดูและสังเกตเม็ดดินเหนียวเผามวลเบาเป็นหลักว่ามีความชุ่มชื้นมากเพียงใด ถ้าเม็ดของดินเหนียวยังมีความชุ่มชื้นหรือชุ่มไปด้วย ก็สามารถสังเกตได้จากเม็ดดินเผาเป็นหลัก หากยังชุ่มน้ำอยู่ก็จะรดน้ำเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น

ในอนาคตสำหรับงานวิจัยและนวัตกรรมเม็ดดินเหนียวเผามวลเบานี้ จะมีการต่อยอดและพัฒนาไปได้อีกหลายแขนง อย่างเช่น การทำเป็นวัสดุปลูกสำหรับเพาะปลูก จากนั้นจะทำการทดลองว่าจะสามารถเก็บธาตุอาหารพืชได้ในปริมาณเท่านั้นที่จะเพียงพอต่อความต้องการของพืช หรือจะนำไปผลิตเป็นแจกันอาร์ตที่สามารถปลูกต้นไม้ได้เลย โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัสดุปลูก 

“งานวิจัยนี้อนาคตจะส่งต่อองค์ความรู้ให้กับชุมชนที่ได้รวมพัฒนากันมา โมเดลนี้ถือเป็นโมเดลแรกที่ได้ทำขึ้น และในอนาคตที่จะทำการขยายผลต่อไป เพื่อให้นวัตกรรมนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และมีราคาจำหน่ายที่ถูกลงโดยผู้บริโภคสามารถจับต้องและเข้าถึงได้ง่าย” 

หากสนใจในนวัตกรรมชิ้นนี้หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณศรีวรรณ แก้วสิทธิ์ คณะนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สาขาวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 095-717-8031