แซนด์วิชปลา อาหารจากธรรมชาติ ทำง่าย ลงทุนไม่มาก ช่วยประหยัดต้นทุนอาหารปลา

การเลี้ยงปลาในปัจจุบันเกษตรกรในหลายพื้นที่สนใจในเรื่องของการประหยัดต้นทุนมากขึ้น โดยการเลี้ยงอาจจะไม่ได้ใช้อาหารสำเร็จรูปโดยตรง แต่ใช้การสร้างอาหารที่ได้จากธรรมชาติเข้ามาช่วย นอกจากทำให้เกิดแหล่งอาหารชั้นดีแล้ว ยังช่วยประหยัดต้นทุนอาหารจากการเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปได้ดีอีกด้วย 

อาหารสัตว์น้ำสามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ อาหารที่ผลิต และอาหารที่ได้จากธรรมชาติ โดยอาหารที่ได้จากธรรมชาติเกิดขึ้นเองในแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดิน ตัวอ่อนแมลง ไส้เดือนน้ำ ปัจจุบันมีอาหารธรรมชาติหลายชนิดที่สามารถผลิตได้ และนำมาอนุบาลหรือเลี้ยงสัตว์น้ำค่อนข้างมีประโยชน์ ทำให้สัตว์น้ำมีอัตราการรอดตายสูงเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

การสร้างสูตรอาหารคือการหาส่วนผสมของอาหารที่ให้โภชนาการ เช่น โปรตีน หรือพลังงานตามที่ต้องการ และสามารถเลือกใช้วัสดุอาหารในท้องถิ่นที่มีราคาถูก หาได้ง่าย และที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ดี อย่างเช่น การทำแซนด์วิชปลา ถือเป็นการผลิตอาหารจากธรรมชาติที่ทำง่าย ลงทุนไม่มาก ช่วยประหยัดต้นทุนอาหารปลา

การทำแซนด์วิชปลา มีส่วนประกอบ ดังนี้ 1. ฟางข้าว 2. มูลวัวหรือปุ๋ยคอกอื่นๆ 3. ไม้ไผ่  

การทำไม่ยุ่งยากโดยนำไม้ไผ่มาทำเป็นคอกให้ติดอยู่ที่ชายตลิ่งหรือขอบบ่อ ให้มีความกว้างตามที่ต้องการ 

หลังจากนั้นนำฟางข้าววางลงไป 1 ชั้น ชั้นถัดไปใส่มูลวัวลงไปด้านบนฟางข้าว เมื่อเกลี่ยมูลวัวทั่วบริเวณบนฟางแล้ว ในชั้นต่อไปจะนำฟางข้าวมาวางไว้อีกชั้นหนึ่ง และนำมูลวัวเทลงบนฟางต่อไปเป็นชั้นที่ 2 ทำแบบนี้สลับไปเรื่อยๆ โดยจำนวนชั้นมีตั้งแต่ 2-4 ชั้น 

เมื่อแซนด์วิชปลาอยู่ภายในบ่อที่ทำไว้ได้ระยะหนึ่ง ฟางข้าวจะมีการยุบตัวเพราะน้ำภายในบ่อจะเข้าไปภายใน จากนั้นปลาก็จะมีกินเรื่อยๆ เมื่อเห็นชั้นของแซนด์วิชปลายุบตัว ให้เติมชั้นของฟางข้าวและมูลวัวสลับกันไปมาเหมือนข้างต้นที่กล่าวมา โดยแซนด์วิชปลาหากมีการยุบตัวหรือปลากินหมดแล้วสามารถทำได้เรื่อยๆ เพราะนอกจากจะทำง่ายแล้ว การหาวัตถุดิบที่นำมาทำยังหาได้จากในท้องถิ่น ถือว่าเป็นประโยชน์และประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี