ชาวสวนปลื้ม!!! ทุเรียนหมอนทอง ราคาสูงพุ่งเกือบ 270 บาท/กก. ทำสถิติเป็นประวัติการณ์

ตราด เกษตรกรดีใจ ทุเรียนราคาสูงมาก พุ่งเกือบ 270 บาทต่อกิโล ทำสถิติประวัติการณ์ แนวโน้มคาดลดลงไม่ต่ำกว่า 150 บาทต่อกิโล แนะเกษตรกร ใส่ใจดูแลยกระดับคุณภาพ-คงราคาเดิม

นายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จากข้อมูลพยากรณ์ของคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช ของภาคตะวันออก ปี 2567 ครั้งที่ 2

โดยพบว่า ปี’67 จังหวัดตราด ปลูกทุเรียนทั้งหมด 109,144 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 48,091 ไร่ ผลผลิต 96,903 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 8.26 เนื้อที่ยืนต้นทุเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูก

โดยปรับเปลี่ยนพืชอื่นๆ จากยางพารา มังคุด เงาะ ลองกอง และพื้นที่ว่างเปล่ามาปลูกทุเรียนทดแทน เพิ่มเนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีต้นทุเรียนที่ปลูกในปี 2562 เริ่มให้ผลผลิตใหม่ในปี 2567 ได้เป็นปีแรก จึงให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดอกมีหลายรุ่นใน 1 ต้น

สวนทางกลับราคาทุเรียนที่มีราคาที่สูงขึ้น โดยทุเรียนหมอนทอง ราคา 270 บาทต่อกิโลกรัม นับว่าสูงมากและไม่เคยสูงระดับนี้มาก่อน ทั้งนี้ ทุเรียนของจังหวัดตราดเป็นทุเรียนจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่ออกก่อนจังหวัดอื่นๆ ทำให้ราคาทุเรียนของจังหวัดตราดมีราคาที่สูง ทำให้เกษตรกรดีใจ เพราะราคาสูงเป็นประวัติการณ์ ไม่เคยสูงถึงระดับนี้มาก่อน

ซึ่งในวันนี้พบว่า ราคาทุเรียนหมอนทองอยู่ที่ 260-270 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์กระดุม ราคา 200-220 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม ราคากระดุมสูงถึง 350 บาทต่อกิโลกรัม และไต่ระดับมาถึงราคา 320-350 บาทถึงครึ่งเดือน แม้จะมีทุเรียนหมอนทองออกมาแล้ว แต่ราคาทุเรียนกระดุมก็มีราคาลดลงมาไม่มากและยังมีราคาสูงเหมือนเดิม

ส่วนแนวโน้มต่อไป เมื่อถึงช่วงที่ทุเรียนออกมามาก ราคาก็ไม่น่าต่ำกว่า 150 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งก็ยังมีราคาสูงอยู่ หากเทียบกับต้นทุนที่อยู่ที่ 30 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกษตรกรยังสามารถคงราคาทุเรียนได้อยู่ ต้องยกระดับคุณภาพของทุเรียนให้มีคุณภาพเหมือนเดิม”

ที่มา ข่าวสดออนไลน์