ข้าวตราฉัตรส่งกำลังใจสนับสนุนกองทัพเรือไทย ฝึกผสม SEA GARUDA สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้จัดการทั่วไป มอบข้าวตราฉัตรให้ พล.ร.ต. โฆสิต เจียมศุภกิตต์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตุที่ 1 กองเรือยุทธการ สนับสนุนการฝึกผสม SEA GARUDA 2017 ณ เมืองสุราบายา และเมืองเซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2560 กองทัพเรือไทยกำหนดให้ เรือหลวงสุโขทัยและเรือหลวงคีรีรัฐ เดินทางเข้าร่วมฝึก โดยมี นาวาเอก สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา เสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม และนำข้าวตราฉัตรจัดเลี้ยงรับรองบนเรือให้กับผู้นำเหล่าทัพ ในขณะจอดเรือเทียบท่า