ต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่ม

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวไทยกลับเข้าสู่เส้นทางการเติบโต มีจำนวน 20.41 ล้านคน เติบโต 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสร้างรายได้กระจายลงสู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องเป็นมูลค่า 1.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
มองว่าทิศทางการท่องเที่ยวของไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี้ ยังสามารถขยายตัวได้ดี ด้วยบรรยากาศในประเทศที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว พร้อมกับแผนการรุกตลาดการท่องเที่ยวของไทยจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอย่างต่อเนื่อง
โดยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงที่เหลือของปี จะยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวจีน ในช่วงครึ่งหลังของทุกปี จะมีช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวคึกคักมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โดยเริ่มประมาณต้นเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม
จากข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่าตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม-20 สิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเที่ยวในไทยแล้วประมาณ 1.62 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
นอกจากนี้ ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน (เริ่มวันที่ 1 ต.ค. 2560) จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเป็นจำนวนมาก
จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการฟื้นตัวดีกว่าที่คาดของตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่หนุนการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี
จึงปรับประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2560 เป็นจำนวน 35.20 ล้านคน เติบโต 8.2% จากปี 2559 (จากเดิมที่คาดว่าจะมี 34.15 ล้านคน)
ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย จะมีมูลค่าประมาณ 1.81 ล้านล้านบาท ขยายตัว 11.0% จากปี 2559 (จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.79 ล้านล้านบาท)
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จนถึง ณ วันที่ 22 สิงหาคม เงินบาทแข็งค่าประมาณ 7.8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และมองว่าทิศทางเงินบาทในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี้ จะมีความผันผวนไปในทิศทางที่แข็งค่า
แต่มองว่าน่าจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ เนื่องจากค่าเงินของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมีการแข็งค่าไปในทิศทางเดียวกันกับค่าเงินบาท

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด