ม.อุบลฯ เปิดผลงาน 3 นวัตกรรมอุทยานวิทย์

รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ผอ.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะลงพื้นที่ถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคต่างๆ จัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เป็นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้น
ผอ.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวด้วยว่า สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โครงการระบบควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะผ่านสมาร์ตโฟน และโครงการหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมสัญชาติไทย

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด