เผย ‘โคเด็กซ์’ บีบนำเข้าหมูมะกัน ‘ฉัตรชัย’ ถามข้อเท็จจริงกลางครม.หวั่นกระทบ

เปิดต้นตอนำเข้าหมูสหรัฐ มติโคเด็กซ์ตั้งแต่ปี 2555 กำหนดสารเร่งเนื้อแดงไม่เกินมาตรฐาน ทำให้มะกันกดดันไทยนำเข้าหมู ‘ฉัตรชัย’ ชงถามพาณิชย์ในครม.เรื่องเจรจากับสหรัฐ ค้านนำเข้าหวั่นกระทบผู้เลี้ยงหมู

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เปิดเผยกรณีกระแสข่าวไทยถูกกดดันจากประเทศผู้ส่งออก ประเด็นนำเข้าเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงนั้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศขอชี้แจงว่า สืบเนื่องจากคระกรรมาธิการ CODEX (โคเด็กซ์) หรือ Codex Alimentarius Commission หน่วยงานขององค์การอาหารและเกษตรสหประชาชาติ (FAO) และองค์การอนามัยโลก  (WHO) มีสมาชิก 187 ประเทศ รวมทั้งไทย ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภค

โดย โคเด็กซ์ มีมติเมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 กำหนดค่าปริมาณสารเร่งเนื้อแดงในสุกรตกค้างที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภตในเนื้อสุกร 4 ชนิด คือ กล้ามเนื้อ ไขมัน ตับ และไต ทำให้ประเทศผู้ส่งออก เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ผลักดันให้ไทยเร่งดำเนินการยกเลิกการห้ามนำเข้าเนื้อสุกร และผลิตภัณฑ์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างและให้เปิดให้มีการนำเข้าได้ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานที่โคเด็กซ์กำหนด ขอให้ไทยเร่งปรับมาตรฐานโดยเร็ว

“ส่งผลให้ไทยต้องปฏิบัติตามในฐานะเป็นสมาชิกของ Codex และองค์การการค้าโลก (WTO) หากไม่ปฏิบัติตามอาจจะถูกประเทศคู่ค้าฟ้องร้องได้ ปัจจุบันไทยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการนำเข้าหมูปลอดสาร หากจะนำเข้าต้องมาขออนุญาตด้านสุขอนามัยก่อนจึงจะนำเข้าได้ ส่วนการนำเข้าหมู่ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างจากสหรัฐ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการอนุญาตให้นำเข้า เพราะจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน”

ด้าน พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การประชุมครม.เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมนี้ จะถือโอกาสสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับการนำเข้าหมูสหรัฐอเมริกา จากกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพราะหากมีการนำเข้าจะกระทบโดยตรงกับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู และได้ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วว่า ให้คิดให้ดีๆ เรื่องการนำเข้า เพราะหวั่นกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงหมู

นายอภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กฎหมายสาธารณสุขไม่ให้มีสารเร่งเนื้อแดงในอาหารหากพาณิชย์จะนำเข้า ต้องมีการแก้กฎหมาย ไทยแจ้งสหรัฐไว้นานแล้วว่าหากจะให้ไทยนำเข้าหมู ซึ่งทุกฟาร์มมีการใช้สารเร่งเนื้อแดง ไทยต้องมีการตั้งคณะทำงานหารือเรื่องเทคนิค วิชาการ ผลกระทบทั้ง 2 ฝ่ายก่อนจึงจะสรุปได้ ต้องใช้เวลานานพอสมควร

แหล่งข่าวจากสธ. กล่าวว่า การเจรจานำเข้าหมูจากสหรัฐมีบางหน่วยล็อบบี้ให้กระทรวงเกษตรฯ และสธ.เปิดทางอนุมัติการนำเข้าหมูจากสหรัฐ แต่กระทรวงเกษตรฯ ยืนยันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เลี้ยงหมูอาจไม่คุ้มกับการนำเข้า ขณะที่สธ.กังวลเรื่องสารเร่งเนื้อแดง

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด