ครม.เคาะช่วยเหลือน้ำท่วมครัวเรือนละ 3,000 บาท

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 พ.ย. 2560 มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ครัวเรือนละ 3,000 บาท แบ่งเป็นช่วงภัยพายุตาลัสและเซินกา เสร็จสิ้นวันที่ 30 พ.ย. 2560 และช่วงภัยทกซูรี หย่อมความกดอากาศต่ำ และร่องมรสุมเสร็จสิ้น 31 ธ.ค. 2560 และโครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง รวมถึงชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร กรอบวงเงินรวม 4,715.19 ล้านบาท

โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุตาลัสและเซินกา ช่วงตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.-15 ส.ค .2560 จำนวน 1,759,038 ครัวเรือน วงเงิน 3,592.66 ล้านบาท สร้างความเสียหายสิ้นเชิงด้านการเกษตร 43 จังหวัด เกษตรกรรวม 435,059 ราย แบ่งเป็นด้านพืช 419,938 ราย พื้นที่ 3.22 ล้านไร่ ด้านประมง 13,501 ราย พื้นที่บ่อปลา 12,431 ไร่ 3,022 ตารางเมตร ด้านปศุสัตว์ 1,620 ไร่ สัตว์ตายและสูญหาย 60,591 ตัว แปลงหญ้า 92 ไร่

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการปรับเปลี่ยนระบบผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มต่ำ 13 ทุ่ง ได้แก่ ทุ่งบางระกำ ทุ่งเชียงราก ทุ่งท่าวุ้ง ทุ่งฝั่งซ้ายคลองชัยนาท-ป่าสัก ทุ่งบางกุ่ม ทุ่งบางกุ้ง โครงการฯรังสิตใต้ ทุ่งบางบาล-บ้านแพน ทุ่งป่าโมก ทุ่งผักไห่ ทุ่งเจ้าเจ็ด โครงการฯโพธิ์พระยา โครงการฯพระยาบันลือ พื้นที่ 1.41 ล้านไร่ วงเงิน 127.61 ล้านบาท เกษตรกร 68,190 ราย และการชดเชยดอกเบี้ย 3% ต่อปี 6 เดือน สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 622 แห่ง จำนวนสมาชิก 138,317 ราย มูลหนี้ต้นเงินกู้ 15,568 ล้านบาท ดอกเบี้ยที่ขอชดเชย 233.51 ล้านบาท

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์