ตราดผวาขยะสะสมแสนตัน! 26 อปท.ชงของบประมาณ 603 ล. เร่งบูรณาการก่อนวิกฤตใน3ปี

ที่ห้องประชุมศูนย์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดตราด นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดตราด ประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท.ต่างๆ ในจังหวัดตราด ร่วมประชุมกว่า 30 องค์กร มีวาระสำคัญอยู่ที่การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ อปท.ทั้ง 26 แห่ง

นายดนัย กล่าวในที่ประชุมว่า หลังจากจังหวัดตราดได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยจังหวัดตราด และมอบนโยบายให้ อปท.ของจังหวัดจัดทำแผนโครงการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย จังหวัดตราด โดยพิจารณาเป็นกลุ่มตามโครงการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย อปท.หรือ “คลัสเตอร์ (Cluster)” ซึ่ง อปท.ทั้ง 26 แห่งได้ทำโครงการเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาแล้ว มีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 603,005,635.70 บาท

ด้าน นายมงคล วิภาตนาวิน รองปลัดเทศบาลเมืองตราด กล่าวว่า เทศบาลเมืองตราดได้ทำโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวบรวมขยะอันตราย งบประมาณ 2,177,000 บาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ งบประมาณ 9,950,000 บาท ทั้งนี้ ที่ศูนย์บำบัดขยะและมูลฝอยรวม จังหวัดตราด ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด ซึ่งเทศบาลเมืองตราดเป็นผู้รับผิดชอบนั้น ปัจจุบันมี อปท.ต่างๆ เข้ามาทิ้งขยะ ส่งผลให้พื้นที่รองรับมีปัญหา ปัจจุบันมีปริมาณขยะสะสมมากถึง 1 แสนตัน หากไม่มีการแก้ปัญหาหรือดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ จะทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บขยะจะหมดไปภายใน 3 ปี เทศบาลเมืองตราดจึงจำเป็นต้องทำโครงการ เพื่อของบประมาณมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

“นอกจากนี้ ยังมี อปท.อีก 2 แห่งคือ อบต.ไม้รูด เสนอโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (Refude Derived Fuel, RDF) งบประมาณ 65,587,720 บาท ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ อบต.แหลมงอบ เสนอโครงการสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง และปุ๋ยอินทรีย์ (Refude Derived Fuel, RDF) งบประมาณ 60,388,670 บาท”

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน