ทัพเรือภาค3 อนุรักษ์แนวปะการัง-สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล สนองพระดำริ”พระองค์หญิงสิริวัณณวรี”

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่ชายหาดหน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อ.เมือง จ.ภูเก็ต พลเรือตรีอาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

พลเรือตรีอาคม กล่าวว่า ตามที่ฝ่าพระบาททรงมีพระดำริที่จะอนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย โดยทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล การทำร้ายสัตว์ทะเลด้วยน้ำมือมนุษย์โดยตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” เพื่อสนองพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยให้มีความอุดมสมบรูณ์ และมีความสมดุลอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงาน มีนิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเล โดยหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลฝั่งอันดามันตอนบน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ภาคที่ 15, อุทยานแห่งชาติสิรินาถ, สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 ภูเก็ต, ประมงจังหวัดภูเก็ต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ 5 ฐานทัพเรือพังงา และ เทศบาลตำบลราไวย์ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานในโครงการพระราชดำริของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นมีกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล 32 ตัว ตลอดจนกิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกัน

 

ที่มา : มติชนออนไลน์