อภัยภูเบศรดัน ‘ผักเบี้ยใหญ่’ เครื่องสำอางสมุนไพร ขยายตลาดปี61

ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ขณะนี้อภัยภูเบศรได้ปั้นแบรนด์เครื่องสำอางผักเบี้ยใหญ่ ซึ่งเป็นการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องสำอางครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทดลองตลาดมา 1 ปีเต็ม ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในระดับที่น่าพอใจ โดยผักเบี้ยใหญ่ อภัยภูเบศรเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำสมุนไพรพื้นบ้านชนิดนี้มาใส่ในกลุ่มเครื่องสำอาง เช่น คลีนซิ่งวอเตอร์ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยม และมีอีกกว่า 9 รายการในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ ความพิเศษ คือ ไม่ใส่สารกันเสียพวกพาราเบน สี แอลกอฮอล์ น้ำหอม จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ทีมีปัญหาผิวแพ้ง่ายเลือกใช้ได้ และอภัยภูเบศรเองได้จัดทัพปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ โดยเน้นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง เข้าถึงง่ายมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ส คือ ให้ข่าวสารความรู้และจำหน่ายออนไลน์ทาง www.abhaiherb.com และเป็นพี่เลี้ยงเปิดเอาท์เล็ทสมุนไพรอีกกว่า 13 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ รวมถึงเตรียมพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ทั้งการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และส่วนของบริการคิวซีนสุขภาพ คาดว่าจะสามารถขยายตลาดสมุนไพรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปี 2561

ผักเบี้ยใหญ่

“มูลนิธิ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทั้งหมด 3 กลุ่มหลัก  คือ ยา อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ซึ่งการพัฒนานั้นมีพื้นฐานมาจากการใช้จริงของพื้นบ้าน ประกอบกับการศึกษาวิจัยสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานั้นต้องตอบโจทย์ต่อผู้บริโภค รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายได้กลับคืนสู่สังคมและเกษตรกรต่อไป เช่น อาหารเสริมจากน้ำมันรำข้าว จำหน่ายครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ปี 2560 ด้วยความตั้งใจอยากช่วยชาวนาเกษตรอินทรีย์ในเครือข่าย โดยในการจำหน่ายแต่ละครั้งคิดง่ายๆเป็นรายได้กลับคืนสู่ชาวนาขวดละ 110 บาท นับเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้กับเกษตร” ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวและว่า มูลนิธิฯพัฒนาสมุนไพรมามากกว่า 30 ปี บนพื้นฐานของธุรกิจเพื่อสังคม เนื่องจากกำไรมีการแบ่งปันช่วยเหลืองานบริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลร้อย ละ 70  และ ใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ช่วยการเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ และพัฒนางานวิจัยต่างๆ อีกร้อยละ 30 เป็นต้น

 

ที่มา มติชนออนไลน์