ผลไม้ไทยไปจีนใช้เวลาทางเรือ 4 วัน ค่าขนส่งถูกลง 8,000 หยวนต่อตู้ ผู้เกี่ยวข้องเห็นพ้องอนาคตไทยเป็นมหาอำนาจไม้ผลเขตร้อนของโลก

เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ไทยจะเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกได้อย่างไร” ณ ห้อง 301 ตึกศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน (ส.มก.) กล่าวว่า ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษถึงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ไทยเป้นมหาอำนาจทางการค้าผลไม้เขตร้อนของโลก พร้อมทั้งได้มีการเสวนาโดยวิทยากรผู้รู้ทางด้านไม้ผล นำโดยนายโอฬาร พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไท อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นายปราโมทย์ ร่วมสุข ประธานสถานบันทุเรียนไทย มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ดร.วิฑูรย์ กล่าวว่า ส.มก. ได้เชิญวิทยกรที่เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มาพูดถึง “เจาะลึกตลาดต่างประเทศ เพิ่มโอกาสส่งออกผลไม้ไทย” อาทิ ดร.วิรังรอง สงสังข์ แห่ง Siam Fresh Mart ผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำรายใหญ่ที่สุดไปญี่ปุ่นและเกาหลี ผู้แทนบริษัท Pagoda ผู้นำเข้าผลไม้คุณภาพจากทั่วโลกรายใหญ่ที่สุดในจีน(เป้าหมายขยายสาขาให้ครบถึง 10,000 ร้าน ในปี 2020) ผู้บริหารสหพันธ์ท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ พูดถึงเรื่องการเปิดให้บริการท่าเรือใหม่ในอ่าวปูเป้ย 3 ท่า มีเรือแล่นระหว่างแหลมฉบังไปท่าเรือซินโจว (1 ใน 3 ท่าเรือ) ใช้เวลาเดินเรือประมาณ 4 วัน ทำให้ค่าขนส่งผลไม้จีนทางเรือลดลงอย่างมากเหลือแค่ 8,000 หยวนต่อตู้

จากด้วยระยะการขนส่งที่ถูกลงและเวลาที่เร็วขึ้นประกอบกับรัฐบาลจีนสร้างถนนและทางรถไฟมาจนถึงท่าเรือดังกล่าว จึงทำให้เป็นจุดกระจายสินค้าที่ถูกและรวดเร็ว เหมาะสมกับการส่งออกสินค้าที่เน่าเสียง่าย บริษัท ผิงเสียง อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต ผู้นำข้าและส่งออกผลไม้ที่ด่านนำเข้าจีนทางบกด่านผิวเสียง บนเส้นทาง R 9 และ R 12 จะมาเล่าถึงการนำเข้าผลไม้ตามเส้นทางดังกล่าว พร้อมกับเขตเศรษฐกิจพิเศษผิงเสียงให้สิทธิพิเศษต่างๆ อีกทั้งผิงเสียงยังเป็นสุดกระจายผลไม้ออนไลน์ไปทั่วจีน แล้วยังมีบริษัทรับขนส่งผลไม้ทั้งทางบก ทางเรือ และอากาศ และ บริษัท สปีด อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จะพูดถึงการรับขนส่งผลไม้ไทย-จีน

ดร.วิฑูรย์ กล่าวอีกว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ส.มก. มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบสถานะและศักยภาพของผลไม้ไทยจากวิทยากรที่กล่าวมาข้างต้น และนำไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการค้าผลไม้ไทยในอนาคต และยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้ไทยไปยังต่างประเทศ จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการส่งออกผลไม้ไทยและเส้นทางการขนส่งสินค้าต่างประเทศ เพื่อสร้างความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ ทั้งเป็นนโยบายของ ส.มก. ที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลกในอนาคต