“อีเอ” ลุยตั้งนิคมฯ ฉะเชิงเทรา รับอีอีซี ตุนเงินลงทุน 2.47 หมื่นล้าน เชื่อมธุรกิจ พลังงาน-ไฟฟ้า/เล็งเปิดรถอีวีต้นแบบ

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตร เช่น การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมถึงเอกชนรายอื่นๆ เพื่อสร้างนิคมฯในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) จังหวัดฉะเชิงเทรา เพราะเป็นตำแหน่งที่มีศักยภาพทางโลจิสติกส์สามารถเชื่อมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และต่อไปลาวได้ เบื้องต้นคาดใช้พื้นที่ 1,000 กว่าไร่ น่าจะสรุปความชัดเจนและสัดส่วนการลงทุนได้ภายในปีนี้ เปิดดำเนินการปี 2562 วงเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 1,000 ล้านบาท หากรวมที่ดินมูลค่าจะกว่า 5,000 ล้านบาท ตั้งเป้ารองรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เฟส 1 และโรงงานใหม่เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลของบริษัทเองที่มีแผนลงทุนปี 2561-2562 ส่วนโรงงานผลิตรถอีวียังไม่ได้สรุป ยังอยู่ระหว่างหารือกับพันธมิตรเพื่อสร้างรถอีวีต้นแบบ โดยจะหาหุ้นส่วนคนไทยก่อน ช่วงเริ่มต้นบริษัทจะถือหุ้นใหญ่ ประเมินการใช้เงินวิจัยและพัฒนาประมาณ 100 ล้านบาท ตั้งเป้ารถอีวีต้นแบบเสร็จทันงานมอเตอร์โชว์ในปลายเดือนมีนาคมนี้ และเตรียมพัฒนาสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป

นายอมร กล่าวว่า สำหรับแผนปี 2561-2562 มีงบฯ ลงทุนรวม 24,700 ล้านบาท จากการกู้ยืม การออกหุ้นกู้ และกระแสเงินสด แบ่งธุรกิจเป็น 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. สายธุรกิจไบโอดีเซล 2,000 ล้านบาท ที่จะสร้างโรงงานเพิ่มเน้นกรีนดีเซล เพิ่มการผลิตไบโอดีเซลเป็น 1.2 ล้านลิตร ต่อวัน ในปีหน้า จากปัจจุบัน 800,000 ลิตรต่อวัน 2. ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมหนุมาน จังหวัดชัยภูมิ ขนาด 260 เมกะวัตต์ งบฯ 17,700 ล้านบาท เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ปลายปีนี้ รวมกับโครงการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันทั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จะเพิ่มเป็น 664 เมกะวัตต์ 3. โครงการก่อสร้างโรงงานและผลิตแบตเตอรี่ เฟส 1 ขนาด 1 กิกะวัตต์-ชั่วโมง และโครงสร้างพื้นฐาน รวม 4,000 ล้านบาท 4. โครงการผลิตและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (EV Charging) 700 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ EA Anywhere จะติดตั้งทั่วประเทศให้ครบ 1,000 สถานี ภายในปีนี้ และ 5. การวิจัยและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 300 ล้านบาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน