สั่งห้ามตัดไม้สนภูซางทำไม้เกี๊ยะ

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม นายสิโรจน์ ชมใจ ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (อช.) ภูซาง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการลักลอบตัดต้นไม้สนสองใบสามใบ ในเขตป่าอนุรักษ์ในความรับผิดชอบของ อช.ภูซาง เนื่องจากไม้สนดังกล่าวเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่ใช้ก่อไฟแบบพื้นบ้าน หรือเรียกว่า ไม้เกี๊ยะ เพราะติดไฟได้ง่าย ซึ่งพบว่ามีไม้สนนำมาวางขายกันทั่วไปตามตลาดสดของอำเภอภูซาง และอำเภออื่นๆ ทั้งนี้ พบว่าไม้สนที่นำมาขาย ประมาณร้อยละ 90 ถูกลักลอบตัดในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของ อช.ภูซาง

นายสิโรจน์ กล่าวต่อว่า จึงขอความร่วมมือผ็นำทุกพื้นที่ในอำเภอภูซาง แจ้งให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน ตลอดจนตามตลาดสด ห้ามไม่ให้มีการซื้อ-ขายไม้สน และไม่ให้มีการนำไม้สนมาวางขายโดยเด็ดขาด เพราะ   ไม้สนดังกล่าวเป็นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ รวมทั้งจะป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดต้นไม้ในเขตป่าด้วย

ด้าน นายบันทม สมสุวรรณ หน.อช.ภูซาง กล่าวว่า เพื่อเป็นการรักษาผืนป่า โดยเฉพาะไม้สนสองใบสามใบ เป็นต้นไม้ที่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ส่วนใหญ่ไม้สนจะขึ้นและเติบโตในพื้นที่สูงจนถึงสูงชัน การตัดต้นสนเพื่อให้ได้ส่วนที่เป็นไม้น้ำมันสนจะต้องโค่นทั้งต้น ซึ่งเป็นการทำลายต้นไม้อย่างน่าเสียดายอย่างยิ่ง ดังนั้น การขอความร่วมมือไปยังประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายช่วยกันตระหนักถึงความสำคัญของต้นสนและผืนป่าที่สมบูรณ์ด้วยการลด ละ เลิกการตัด ซื้อ-ขาย และไม่ใช้ไม้สนเป็นเชื้อไฟอีก ต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด