บอร์ดยางค้าน’ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ใช้น้ำยางข้น’

วันที่ 7 มีนาคม นายสาย อินคำ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (บอร์ดยาง) กล่าวว่า วันนี้จะเข้ายื่นหนังสือยื่นต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะประธาน คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรณีทำถนนพาราซอยล์ซิเมนต์ จากผลประชุมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

“ในการทำถนนยางพาราซอยล์ซีเมนต์เอาแต่น้ำยางข้นไปทำ ไม่ใช่น้ำยางสด ซึ่งหากใช้น้ำยางข้น จะไม่ตอบโจทก์ เพราะทางภาคเหนือและภาคอีสานและสถาบันเกษตรกรไม่มีเครื่องจักรผลิตน้ำยางข้น และการใช้น้ำยางข้นจะทำให้เกษตรกรยางพาราเสียโอกาส” นายสายกล่าว

นายสายกล่าวว่า ภาคเหนือ ภาคอีสาน ไม่ได้มีการแปรรูปเป็นน้ำยางข้น มีเฉพาะแต่ภาคใต้ นอกจากนี้ ราคาน้ำยาง 2 ชนิดต่างกัน น้ำยางข้นผ่านกระบวนการผลิต ค่าบริหารจัดการ 4.50 บาทต่อ กก. และค่าขนส่ง 13 บาทต่อ กก. รวมแล้วราคาต้นทุนจะสูงขึ้น