สธ.เชียงใหม่ แนะเลี่ยง “หมอกควัน”

เชียงใหม่ – วันที่ 19 มีนาคม ร.อ. ภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แนะนำว่า ในช่วงสภาวะหมอกควันขณะนี้ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการสัมผัส ฝุ่นละออง โดยกลุ่มคนปกติทั่วไป   ควรลดหรือจำกัดกิจกรรมนอกอาคารที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก

ขณะที่กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กต่ำกว่า 5 ขวบ หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย เช่น โรคทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหัวใจ ควรงดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกอาคาร ที่ใช้ระยะเวลาและออกแรงมาก

หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น และหมั่นสังเกตอาการ หากพบอาการผิดปกติ หายใจลำบาก, คลื่นไส้, เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์ ขอให้ประชาชนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่อยู่อาศัยด้วยการรดน้ำต้นไม้ หรือพ่นละอองน้ำบนหลังคาที่อยู่อาศัย และงดเผาทุกชนิด ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 มีนาคม-20 เมษายน เพื่อลดหมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพประชาชน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด