วท.วาง “โรดแมปบิ๊กร็อกแก้จน” ยกระดับเกษตรกร 40,000 ราย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม รศ. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการบิ๊กร็อกเพื่อ  ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า ได้เรียกประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯและประธานคณะอนุกรรมการ 3 ชุด คือ คณะอนุกรรมการวิทย์สร้างคน คณะอนุกรรมการวิทย์แก้จนและยกระดับภูมิภาค และคณะอนุกรรมการวิทย์เสริมแกร่ง เพื่อเร่งรัดให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ อาทิ ชุดวิทย์แก้จน จะมีการจัดทำแผนที่นำทางหรือโรดแมปเพื่อขับเคลื่อนนโยบายวิทย์แก้จนและเสริมแกร่งภูมิภาคของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)  เบื้องต้นได้ หารือกับ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทยไปแล้ว เพื่อเตรียมลงพื้นที่ จังหวัดน่าน   1 ใน 10 จังหวัด ที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยที่ วท.จะใช้เป็นจังหวัดนำร่องในเดือนเมษายนนี้ 2. วิทย์สร้างพื้นฐาน จะมีโครงการชุมชนวิทย์ จัดตั้งหมู่บ้านวิทย์ฯ แนวคิดศาสตร์พระราชา 89 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับสร้างอาสาสมัครวิทยาศาสตร์ จำนวน 10,000 คน นักวิทยาศาสตร์ชุมชน จำนวน 150,000 คน ที่อาจจะมีการใช้นักเรียนทุนของ วท.เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ที่สำคัญ จะมีการวางระบบบริหารจัดการน้ำผ่านกองทุนหมู่บ้านและมูลนิธิอุทกพัฒน์ 800 แห่ง เพราะทั้ง 2 หน่วยงาน ถือเป็นกลไกที่     ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนที่สุด

รศ. วีระพงษ์ กล่าวต่อว่า ขณะที่ในส่วนวิทย์สร้างคน กำลังเร่งดำเนินการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน 4 ภูมิภาค คือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และกรุงเทพฯ โครงการเพิ่มผู้เรียนในห้องวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (วมว.) เป็นต้น ส่วน วิทย์เสริมแกร่ง จะเร่งรัดจัดตั้งโครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจรที่จังหวัดเชียงใหม่ ตนได้สั่งการให้คณะอนุกรรมการทั้ง 3 ชุด รายงานความคืบหน้าทุก 1 เดือน ซึ่งในแต่ละเดือนจะต้องระบุผลผลิตของงานได้อย่างชัดเจน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน