พพ. ผนึก กรอ. ตั้งเป้า ประหยัดพลังงานภาคอุตฯ 1.3 หมื่น ล./ปี

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พพ. ได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เยี่ยมชมโครงการยกระดับประสิทธิภาพพลังงานในระบบไอน้ำสำหรับโรงงานควบคุม ของ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ซึ่งถือเป็นระบบหม้อไอน้ำที่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นตัวอย่างของการพัฒนาระบบหม้อไอน้ำ ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น และตรงตามแนวทางนโยบายพลังงาน 4.0 ซึ่ง พพ. จะได้นำองค์ความรู้มาขยายผลให้การส่งเสริมในโรงงานอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

โดยผลจากความร่วมมือตาม ระหว่าง พพ. และ กรอ. คาดว่าจะเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน คิดเป็น 1,264 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ/ปี หรือคิดเป็นมูลค่า 13,727 ล้านบาท/ปี ในด้านการประหยัดพลังงาน 1,247 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ/ปี หรือเท่ากับการประหยัดงบประมาณ 13,542 ล้านบาท/ปี มาจากการเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ในโรงงานขนาดกลางและย่อม มาตรการพัฒนาความสามารถบุคลากรด้านหม้อไอน้ำและพัฒนาหม้อไอน้ำ

ที่มา : มติชนออนไลน์