ร.พ.ในเมืองกาฬสินธุ์ เปิดตลาดสีเขียว คัดผลผลิต “อาหารปลอดภัย”

กาฬสินธุ์ – นพ. ประวิตร ศรีบุญรัตน์ สสจ.กาฬสินธุ์ กล่าวภายหลังนำรถโมบายเคลื่อนที่ (Mobile Unit Food Safety) เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจความปลอดภัยด้านอาหาร ในตลาดกรีนมาร์เก็ต ร.พ.กาฬสินธุ์ โดย นพ. บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.ร.พ.กาฬสินธุ์ และคณะได้ให้ความร่วมมือการเข้าเก็บตัวอย่างและตรวจหาสารเคมีพืชผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆ ที่วางจำหน่ายภายในตลาดสีเขียว หรือ       กรีนมาร์เก็ต ซึ่งเบื้องต้นไม่พบสารเคมีอันตราย ในสินค้าที่วางจำหน่าย ว่า ทางสสจ. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกซื้ออาหารสด พืชผักสวนครัวต่างๆ เพื่อนำไปประกอบอาหารและรับประทาน อีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนที่จะได้เลือกซื้ออาหารสด ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง คือการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตลาดสดสีเขียว

ขณะนี้ได้เปิดตลาดในร.พ.แล้วทั้ง18 แห่ง ทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้คัดสรรผู้ประกอบการ เกษตรกรและร้านค้า ที่ได้รับสัญลักษณ์ อาหารสะอาด รสชาติอร่อย หรือ Clean Food Good Taste สัญลักษณ์อาหารปลอดภัยหรือ Food Safety และกาฬสินธุ์อาหารปลอดภัย KS (kalasin Food Safety)

ด้าน นพ. บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.ร.พ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตลาดกรีนมาร์เก็ตเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การสนับสนุนของนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์, สสจ.กาฬสินธุ์, เกษตร จังหวัดกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตบริการ นอกเหนือจะเป็นตลาดอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ยังช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ระยะยาวตลอดปี โดยที่ตลาด ร.พ.กาฬสินธุ์ จะเปิดวันจันทร์-วันศุกร์ เกษตรกรประมาณ 10-15 ราย ต่อวัน สับเปลี่ยนมาค้าขายในพื้นที่ร.พ. และแต่ละคนยังมีรายได้ 300-1,000 บาท ต่อวัน ขณะเดียวกันในกลุ่มของผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่ร.พ. ยังได้รับแรงบันดาลใจจากการเปิดตลาดในร.พ.เมื่อหายป่วยกลับมาเป็นแม่ค้าในร.พ.อีกหลายราย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด