นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน มิวเซียมติดล้อ

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เผยว่า ได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) นำ “Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ” หรือนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบตู้คอนเทนเนอร์ มาจัดแสดงที่สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน จนถึง 30 มิถุนายน ผู้สนใจเข้าชมได้ฟรี โดยนิทรรศการมีชื่อว่า “เรียงความประเทศไทย” เล่าถึงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและคนไทย มี 5 หัวเรื่องสำคัญ แสดงอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ 5 ตู้ ได้แก่ ตู้ที่ 1 ไทยแท้ แสดงเรื่องราวถึง “ไทยแท้” คืออะไร มีจริงหรือไม่

ตู้ที่ 2 เปิดตำนานสุวรรณภูมิ แสดงถึงวิวัฒนาการ “สุวรรณภูมิ” เมื่อประมาณ 3,000 ปี ดินแดนแห่งความมั่งคั่ง และความเชื่อ (ผี-พราหมณ์-พุทธ) ตู้ที่ 3 สยามประเทศ สยามยุทธ์ แสดงเรื่องราวความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมการเมืองสมัยกรุงศรีอยุธยา และสยามยุทธ์การแสดงถึงภูมิปัญญาการรบ กลุ่มชาติพันธุ์ และศิลปกรรม

ตู้ที่ 4 กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา เป็นเรื่องราวเริ่มสร้างกรุงใหม่ การเกณฑ์ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติมาเป็นแรงงาน การลงหลักปักฐานกลายเป็นชาวกรุงเทพฯ ในที่สุด
ตู้ที่ 5 กำเนิดประเทศไทย, เมืองไทย วันนี้, “ความเป็นไทยที่แท้จริง” และ “วันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นเช่นไร คนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจาก วิชัย ทาเปรียว