“ทต.ทุ่งลาน” ปลื้ม ผลิต “ลูกชิ้นหมูเจ” น้ำพริกเห็ดนางฟ้า

ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย เปิดเผยว่า โครงการบริการวิชาการพื้นที่ ของนักศึกษหลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ลงนาม MOU กับเทศบาลตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการนำวัตถุดิบพืชผักในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบด้วย 2 เมนู ได้แก่ การทำน้ำพริกจากเห็ดนางฟ้า และการทำลูกชิ้นหมูเจ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในชุมชน

นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายก ทต.ทุ่งลาน กล่าวว่า ตำบลทุ่งลาน มีพืชผักในชุมชนมาก แต่ยังขาดการนำวัตถุดิบที่มีอยู่นำขึ้นมาเพิ่มรายได้ จึงประสาน มทร.ศรีวิชัย ให้เข้ามาถ่ายทอดความรู้ การนำพืชผักที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารจำหน่าย

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน