โนนป่ายาง “ศรีสะเกษ” ทวงที่ดินทำกิน พบหดหายกว่าเดิมสองพันไร่

ศรีสะเกษ นางทองคำ ไชยชาญ อายุ 75 ปี เผยว่าตนและชาวบ้านโนนป่ายาง ขอเรียกร้องให้รัฐตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณประโยชน์ 4,125 ไร่ เพราะเหตุใดจึงเหลือเพียง 1,531 ไร่ ที่ดินหดหายไปไหน 2,594 ไร่ ทั้งนี้ชาวบ้านทั้ง 8 หมู่บ้านเข้ามาอาศัยทำกินในเขตโนนป่ายางมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว โดยทำกินมาก่อนปี 2468 ต่อมาปี พ.ศ.2468 ทางราชการ ประกาศให้บริเวณที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ที่เป็นที่ดินทำกินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ โดยระบุว่ามีเนื้อที่ 4,125 ไร่ แต่ว่าเมื่อชาวบ้านร้องขอเอกสารสิทธิที่ดิน เจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบปรากฏว่า โนนป่ายางมีที่ดินเหลือเพียง 1,531 ไร่ กลุ่มชาวบ้านสงสัยว่า เพราะเหตุใดที่ดินจึงหดหายไป

ส่วนการที่จะให้แกนนำชาวบ้านส่งตัวแทนเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินทำกินในเขตโนนป่ายางนั้น นางทองคำกล่าวว่า ชาวบ้านปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เนื่องจากว่า เมื่อยังไม่มีการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินของโนนป่ายางจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้อย่างไรเป็นการข้ามขั้นตอน หากยังไม่มีการตรวจสอบ จะเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรม

ด้าน นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การขึ้นทะเบียนที่สาธารณประโยชน์ไม่ได้บอกรายละเอียดแนวเขตชัดเจน เพราะว่าสมัยนั้นปี พ.ศ. 2460 คนไทยเขียนหนังสือได้เพียงไม่กี่คน เพราะฉะนั้นหลักฐานโบราณๆ แบบนี้จะเอาไปเป็นตัวหนังสือไม่ได้ละเอียด ตอนนั้นภาพถ่ายทางอากาศยังไม่มีเลย รั้วก็ยังไม่ได้ทำ ที่สาธารณะที่ใดจะมีการทำรั้วกั้นไว้ แต่หากว่ามีการสอบสวนสิทธิ์ชาวบ้านก็จะได้ประโยชน์ชัดเจนว่า ใครสมควรได้โฉนดหรือใครควรที่จะเช่าที่ของรัฐเพื่ออยู่อาศัยทำกิน ถ้าไปหาแนวเขตตนเห็นว่าไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน แต่วันนี้ชาวบ้านกลับมาเรียกร้องให้หาแนวเขตโนนป่ายาง ซึ่งการไปหาแนวเขตนั้น ไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน ถ้าหาแนวเขตที่สาธารณประโยชน์โนนป่ายาง  มาได้แล้ว ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากการครอบครองที่ดินมาก่อนได้อย่างไร

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด