เร่งมาตรการรับมือผลผลิตข้าว-มัน

“ครึ่งหลังปี 2561 ยังมี 2 พืชสำคัญที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด คือ ข้าวและมันสำปะหลัง จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ลงพื้นที่สำรวจทั้งหมด เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งพืชเกษตรจะปรับเปลี่ยนได้ตามปัจจัยดินฟ้าอากาศ เมื่ออากาศเปลี่ยน สิ่งที่พยากรณ์ไว้ก็เปลี่ยนไป”   นางสาวชุติมา กล่าว

สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าวปี 2561/62 กระทรวงเกษตรฯประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวนาปี 58.2 ล้านไร่ ผลผลิตข้าวเปลือก 25.3 ล้านตัน ตามกรอบเป้าหมายความต้องการใช้ข้าวภายใต้การตลาดนำการผลิต ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวเดือนพฤษภาคม ข้าวเจ้าความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,017.94 บาท มันสำปะหลังเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.55 บาท ปาล์มน้ำมันเฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.15 บาท ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 กิโลกรัมละ 45.68 บาท และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ความชื้น 14.5%) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.48 บาท

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน