กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายจากอุทกภัย จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นครพนม โดยเฉพาะ ต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม พบมีน้ำท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรราว 3 พันไร่

สำหรับการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น พบว่า ในพื้นที่ 8 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 8,108 ราย จากเกษตรกรทั้งหมด 33,427 ราย ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นพื้นที่ประสบภัยที่คาดว่าจะเสียหาย 51,322 ไร่ คิดเป็น 10% จากพื้นที่เพาะปลูกทั้งจังหวัด 486,041 ไร่ ซึ่งหลังจากน้ำลด ได้กำชับให้สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโดยเร็วต่อไป

ซึ่งการที่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเช่นนี้ เกิดหลังจากฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นมา ทั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม ได้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2561