วิศวะ มทร.ศรีวิชัย มอบ “เครื่องล้างขัดผิวหัวมันสำปะหลังและหัวม่วง” ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนเขากลอย ดันมันทอด สู่โอท็อป สงขลา…เครื่องล้างลดเวลาทำงานจาก 4 ชั่วโมง เหลือ 45 นาที

เมื่อเร็วๆ นี้ งานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ทำการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องล้างขัดผิวหัวมันเทศสีม่วง” ผลงานของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน หัวหน้างานบริการวิชาการ ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมันทอดบ้านเขากลอย ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์มันทอด ที่แสนอร่อยหลากหลายรสชาติ

ความเป็นมาจากการส่งมอบสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้แก่ชุมชนบ้านเขากลอยนั้น สืบเนื่องจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีนโยบายการเป็นศูนย์กลางการรับใช้สังคม ก่อเกิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ จากการลงพื้นที่สำรวจแหล่งชุมชนพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย ณ ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ชาวบ้านมีการรวมกลุ่มกันทำอาชีพที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มผลิตมันทอดบ้านเขากลอยตก, กลุ่มเครื่องแกงสมุนไพรบ้านคลองจิก, กลุ่มขนมถั่วทอด, กลุ่มขนมเปี๊ยะ, กลุ่มน้ำสมุนไพร และกลุ่มเพาะปลูกเห็ดแครง เป็นต้น ซึ่งในแต่ละกลุ่มอาชีพได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนาวิถีอาชีพที่สามารถผลักดันกลุ่มตนเองให้มีความเข้มแข็ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงจัดทำโครงการ “เมืองท่าข้ามเมืองแห่งนวัตกรรมด้านอาหาร” ที่จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มผลิตมันทอดบ้านเขากลอยตก เป็นกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวกันอย่างแน่นหนา มีผลผลิตสินค้าขนมมันเทศสีม่วงทอดส่งขายสู่ตลาดเดือนละกว่า 300 กิโลกรัม ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ดำเนินการออกแบบและสร้าง “เครื่องล้างขัดผิวหัวมันเทศสีม่วง” ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตมันทอดบ้านเขากลอยตก เพื่อใช้ในการล้างทำความสะอาดและขัดผิวหัวมัน

“เครื่องล้างและขัดผิดหัวมันเครื่องนี้ ดีมากๆ เลยค่ะ ช่วยลดเวลาให้กับป้าและพี่ๆ แม่บ้านเวลาล้างหัวมันได้มากเลย เมื่อก่อนเราจะใช้เวลาล้างนานมาก หากหัวมันจำนวน 100 กิโลกรัม ต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง เพราะต้องล้างทำความสะอาดตั้งแต่ล้างดินหรือทรายที่ติดมากับหัวมันออกให้เกลี้ยง ต้องล้างหลายน้ำกว่าดินและทรายจะออก จากนั้นใช้มีดปอกเปลือกหัวมันออก ขั้นตอนนี้จะทำให้การเกิดการสูญเสียวัตถุดิบไปค่อนข้างเยอะประมาณกว่า 10 กิโลกรัม เราต้องค่อยๆ ปอกเปลือกหัวมันให้บางที่สุดแต่ก็ต้องใช้เวลานานมาก ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยล้าในการเตรียมวัตถุดิบ แต่พอได้รับเครื่องมาช่วยในการล้างและขัดผิดหัวมันแล้วนั้น สามารถช่วยลดกระบวนการทำงานได้ในขั้นตอนเดียว แค่ใส่หัวมันลงในอ่างล้าง เครื่องจะปล่อยน้ำมาทำความสะอาด และมีลูกกลิ้งแปรงขัดหมุนขัดผิวมันเทศให้เปลือกหลุดอย่างเบาบาง ช่วยลดระยะเวลาในการล้างและขัดผิวมันเทศ จาก 4 ชั่วโมง เหลือเพียง 45 นาที ต่อปริมาณหัวมันจำนวน 100 กิโลกรัม และลดความสูญเสียเนื้อมันเทศในการปอกเปลือก จาก 10 กิโลกรัม เหลือเพียง 3 กิโลกรัม ทางกลุ่มจึงขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอย่างยิ่งที่มอบเครื่องนี้ให้กับทางกลุ่ม เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ สด สะอาด และอร่อย ยิ่งๆ ขึ้นไปค่ะ” พี่เจี๊ยบ หรือ คุณประทีป หรับจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตมันทอดบ้านเขากลอยตก ต.ท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กล่าว