อุตรดิตถ์จัดงานลางสาด ครั้งที่ 34 ขนของดีทั้งจังหวัดมานำเสนอ ผู้สนใจไม่ควรพลาด 14-23 กันยายนนี้

นายอุดมศักดิ์ คำมูล เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า อุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในการผลิตพืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะลางสาด ซึ่งเป็นแหล่งปลูกที่เกิดขึ้นมานานกว่า 200 ปี ผลผลิตลางสาดเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป ทางจังหวัดได้จัดให้มีการจัดงานประกวดลางสาดทุกปี เริ่มจัดที่อำเภอลับแล ซึ่งเป็นแหล่งปลูกหลัก จนมีการยกระดับงานประกวดลางสาด เป็นงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจัดในเดือนกันยายนของทุกปี

นายอุดมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลลางสาดประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดครั้งที่ 1 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2528 สำหรับปี 2561 จะเป็นการจัดงานเทศกาลลางสาด ครั้งที่ 34 โดยใช้ชื่องานว่า “เทศกาลลางสาด ลองกองหวาน และสินค้า OTOP อุตรดิตถ์ ประจำปี 2561” โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

“ในการจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีเปิดงานอันยิ่งใหญ่ตระการตา การจัดแสดงมหรสพ การแข่งขันกีฬา การประกวดเดินแบบผ้าไทยอุตรดิตถ์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มต่างๆ กว่า 100 ชนิด…สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ประกวดลางสาด ลองกอง กระเช้าผลไม้ ซึ่งจะมีกลุ่มเกษตรกรชาวสวน สถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด กว่า 300 ชิ้น จึงขอเชิญประชาชนทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และเที่ยวชมงานในครั้งนี้” นายอุดมศักดิ์ กล่าว

อดุลย์ศักดิ์ ไชยราช/รายงาน