ร้อยเอ็ดรณรงค์ไม่เผาตอซัง…หากทำได้ดีต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน

จังหวัดร้อยเอ็ด โดยอำเภออาจสามารถ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันรณรงค์งดเผาฟางและไถกลบตอซังข้าว ที่แปลงสาธิต โรงเรียนบ้านจิก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อเร็วๆนี้ ที่แปลงสาธิต โรงเรียนบ้านจิก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานโครงการไถกลบตอซังข้าว และและอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าวทดแทน มีชาวอำเภออาจสามารถ ให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ กล่าวว่า เกษตรกรอำเภออาจสามารถ ส่วนมากทำนาปลูกข้าวโดยหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะมีสภาพปัญหาในการเผาตอซังในพื้นที่ ทุกๆปี เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกสำหรับฤดูกาลใหม่ ซึ่งการเผาตอซังเป็นสาเหตุที่ทำให้สภาพของดินเสื่อมโทรม และยังส่งผลให้เกิดมลภาวะมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ด้วย

ด้านนางสาวสุภาพ สวัสดิ์พาณิชย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำโครงการไถกลบตอซังข้าว และอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าวประจำปี 2559 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังข้าว เป็นการสาธิตวิธีไถกลบตอซังข้าวที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองเพื่อลดการเกิดภาวะโลกร้อนและเกิดมลพิษทางอากาศ
กิจกรรมในครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบ เมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด น้ำหมักชีวภาพ สารเร่ง พด. และศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบพันธุ์ปลาจำนวน 20 ถุง ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ไว้แจกจ่ายเกษตรกรในพื้นที่ที่ตำบลขี้เหล็กและตำบลใกล้เคียงต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรอื่นๆ เช่นพืชผักสวนครัวราคาถูก มีข้าวสาร สินค้าอุปโภคในครัวเรือน และการโชว์ ทีเด็ดไก่พื้นเมืองสวยงาม ตามแบบโบราณอีกด้วย