เอสซีจี ร่วมกับ สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา ภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมส่งเสริมพลังงานสะอาดในงาน Bangkok Design Week 2019

ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และ ฉมา บริษัทภูมิสถาปนิก โชว์แนวคิด “Innovative Floating Park” ต้นแบบการสร้างสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่ได้นำนวัตกรรม “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จากเอสซีจี มาผสมผสานกับ “สวนลอยน้ำ เพื่อตอบโจทย์ Urban Solution ทั้งด้านพลังงานทางเลือก การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้ำ โดยจัดแสดงต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน Bangkok Design Week 2019

ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ R&D Director และ Emerging Business Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี เผยว่า โครงการ “Innovative Floating Park” ไม่เพียงแต่จะช่วยพลิกฟื้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับริมฝั่ง    แม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกจากโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำอีกด้วย ทำให้การใช้พื้นที่บนผิวน้ำเกิดประโยชน์สูงสุด นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการผสานสองไอเดียนี้เข้าด้วยกันและในอนาคตสามารถนำแนวคิดนี้ขยายผลต่อไปยังผืนน้ำอื่นๆ ได้อีกด้วย

“ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้พัฒนา “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” ในรูปแบบโซลูชั่นครบวงจร โดยเล็งเห็นว่าประเทศไทยมีพลังงานแสงอาทิตย์มหาศาลและเป็นประเทศที่มีผิวน้ำค่อนข้างมาก ดังนั้นนวัตกรรม    “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จึงตอบโจทย์ทั้งการเป็นพลังงานทางเลือกและการใช้พื้นที่บนผิวน้ำที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เอสซีจีได้นำความเชี่ยวชาญด้านวัสดุโพลิเมอร์และการออกแบบที่คำนึงถึงการติดตั้งที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมรองรับการติดตั้งได้หลายรูปแบบตามลักษณะของพื้นที่ โดยวัสดุที่เลือกใช้สำหรับการทำทุ่นลอยน้ำคือเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษจากเอสซีจี ที่มี UV Stabilizer ทำให้ทนทานต่อแสงแดดและรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต จึงไม่กรอบแตกง่ายเมื่ออยู่กลางแดด และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล” ดร. สุรชา กล่าวเพิ่มเติม

คุณยศพล บุญสม Director บริษัท ฉมา จำกัด ภูมิสถาปนิกที่มีบทบาทในการออกแบบภูมิทัศน์ โครงการ “Innovative Floating Park” กล่าวว่า ในตอนแรกทางฉมา มีแนวคิดที่จะสร้างสวนลอยน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศริมฝั่งแม่น้ำ แต่การได้ร่วมงานกับธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และสถานเอกอัครราชทูตเนเเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย ทำให้เกิดการต่อยอดทางความคิดจนกลายเป็น Innovative Floating Park ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์ลอยน้ำ

“ทางฉมา ได้ประยุกต์การออกแบบโดยใส่เรื่องพืชบำบัดน้ำที่จะช่วยฟื้นฟูระบบน้ำ รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เรามองว่าสิ่งนี้เป็น Urban Solution ที่จะทำให้คนกลับเข้ามาหาแม่น้ำมากขึ้น ในอนาคตโครงการนี้จะต่อยอดโดยผนวกเรื่องสถานที่พักผ่อน ที่นั่งเล่น รวมทั้งทางเดินบน “โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ” จึงนับเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งเรื่องพลังงานสะอาด ระบบนิเวศ และช่วยในการฟื้นฟูคุณภาพของแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนของคนเมืองได้ในอนาคต” ยศพล กล่าวเพิ่มเติม

โธมัส ฟัน เลียเว่น ที่ปรึกษาเอกอัครราชทูต หัวหน้าแผนกการเมืองและเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า ที่ผ่านมาสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจําประเทศไทยกับเอสซีจีได้มีความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนามาโดยตลอด สำหรับในงาน Bangkok Design Week 2019 นี้ เรามีโครงการนำร่อง “Innovative Floating Park” ที่เป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีที่ต่างกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและแม่น้ำ รวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศทางน้ำให้สะอาดอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจชม Innovative Floating Park ต้นแบบสวนบนโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ สามารถเข้าชมได้ในงาน Bangkok Design Week 2019 บริเวณท่าเรืออาคาร กสท. บางรัก ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00-21.00 น. ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก และย่านเจริญกรุง ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย