กลุ่มชาวนาทับคล้อขายข้าว ‘ออนไลน์’

นายฐะณะวัฒน์ ศรีสุริยะโชติ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวปลอดสารพิษ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เผยว่า ในกลุ่มมีสมาชิก จำนวน 101 ราย ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอทับคล้อ ที่หันมาปลูกข้าวอินทรีย์ชีวภาพ จากนั้นนำมาสีแปรสภาพให้เป็นข้าวสาร แล้วบรรจุลงในถุงจำหน่ายให้ลูกค้าจากทั้งในจังหวัดพิจิตร และอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ ตามที่ได้สั่งจองซื้อล่วงหน้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (หน้าเพจ FB : ชาวนาออนไลน์ พิจิตร) ซึ่งช่วงนี้มีกลุ่มลูกค้าและกลุ่มคนรักสุขภาพ สั่งจองซื้อข้าวปลอดสารพิษ เพื่อนำไปจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่เป็นจำนวนมาก ทำให้สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยกันเร่งผลิตให้ทันกับยอดสั่งจองมา

“สำหรับข้าวปลอดสารพิษที่เราจำหน่าย ส่วนใหญ่จะบรรจุลงในถุง ขนาด 500 กรัม ขนาด 1 กิโลกรัม และ ขนาด 5 กิโลกรัม เพื่อสะดวกและสวยงามสำหรับการจัดในกระเช้าของขวัญ และที่สำคัญมีราคาถูกกว่าหากนำไปเปรียบเทียบกับการซื้อกระเช้าของขวัญที่บรรจุเครื่องดื่มบำรุงร่างกายตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เนื่องจากข้าวปลอดสารพิษที่จัดลงในกระเช้าของขวัญจะมีราคาจำหน่ายเพียง 100-500 บาท ต่อ 1 กระเช้า สอดรับกับนโยบายของ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่มีแนวทางการนำข้าวมาเป็นของขวัญ ขยายฐานคนกินข้าวพิจิตรสู่ต่างจังหวัด รวมทั้งยังสร้างรายได้กลับเข้ามาสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย”

 

 

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน