เครือข่ายลุ่มน้ำชีร้อยเอ็ด-ยโสธร จี้หยุดพรบ.ข้าว ชี้เอื้อนายทุน ฆ่าชาวนาตายทั้งเป็น

เมื่อวันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 12.00 น. ที่ลานวัดบ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ดนายจันทรา จันทาทอง อายุ 43 ปี คณะกรรมการเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีร้อยเอ็ดและยโสธร และเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีกว่า 200 คน ได้จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ครั้งที่ 8 พร้อมอ่านคำประกาศ ยกเลิกร่าง พ.ร.บ.ข้าว ในมาตรา 27 

โดยระบุว่า จากกรณีที่มีการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ… โดยทางคณะกรรมาธิการวิสามัญจะสรุปและเตรียมเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาในวาระ 2 และวาระ 3 เร็วๆนี้ โดยเฉพาะ ในเรื่องการพัฒนาและการค้าเมล็ดพันธ์ุ ตามมาตรา 27 ในร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. .. กฎหมายให้อำนาจเฉพาะการค้าเมล็ดพันธ์ุที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น

หมายความว่าชาวนาที่ทำการเกษตรและมีวิถีชีวิตในการเก็บเมล็ดพันธ์ุใช้เองแบบในอดีตจะไม่สามารถทำได้แล้ว เพราะมีโทษสูงถึงจำคุก 1 ปีและปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้นได้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตกับการเกษตรทั้งนาปีและนาปรัง ที่จะต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละฤดูกาลไว้ใช้ในฤดูกาลผลิตต่อไป

“เพราะเป็นวิถีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และเป็นการลดต้นทุนในการชื้อพันธุ์ข้าว ซึ่งถ้าร่างพ.ร.บ.ข้าว ฉบับนี้ออกมาจริงก็เปรียบเสมือนการฆ่าเกษตรกรชาวนาให้ตายทั้งเป็น ฆ่าภูมิปัญญาการเก็บเมล็ดพันธุ์ เป็นการเพิ่มภาระและต้นทุนให้ชาวนา เป็นการทำลายห่วงโซ่ของชาวนา

ที่ผ่านมาชาวนาไม่เคยรับรู้ข้อมูลมาก่อนและไม่เคยได้มีส่วนร่วมเลย สุดท้ายนี้หากพ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้มีผลออกมาบังคับใช้จริงผู้ที่ได้รับประโยชน์คือนายทุน ดังนั้น เครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ร้อยเอ็ดและ จ.ยโสธร จึงมีข้อเสนอต่อเรื่องดังกล่าวคือให้ สนช.ยกเลิกการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว อย่างเด็ดขาด”