ชป.หนุนเกษตรกรทำนาข้าวปลูกพืชน้ำน้อย-เลี้ยงสัตว์ ยึดบ้านตาลเสี้ยนเมืองกาญจน์ต้นแบบ

กรมชลประทาน สนับสนุนเกษตรกรทำนาข้าวให้หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย-เลี้ยงสัตว์ หลังราคาข้าวตกต่ำ ยึดแผนจัดรูปที่ดินบ้านตาลเสี้ยน ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นต้นแบบความสำเร็จ

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้ง เพื่อประหยัดน้ำต้นทุน โดยให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนนั้น สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน เล็งเห็นความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนเกษตรกรทำนาข้าวไปปลูกพืชใช้น้ำน้อย-เลี้ยงสัตว์ จึงได้วางแผนส่งเสริมให้พื้นที่จัดรูปที่ดินบ้านตาลเสี้ยน ต.รางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เป็นโครงการต้นแบบ ตั้งแต่ฤดูนาปรัง 2558/2559 เป็นต้นมา ซึ่งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เกษตรกรในโครงการได้ลดพื้นที่การทำนา โดยหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยกว่า เช่น พืชผักสวนครัว รวมทั้งขยายพื้นที่ปลูกดีปลี ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรราคาแพงมากขึ้น นอกจากนั้น มีการเลี้ยงไก่ไข่ เป็ดไข่ ปลานิล ปลาตะเพียน หมูหลุม กระทั่งจิ้งหรีดในเชิงพาณิชย์

“ปีที่แล้ว เป็นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยน เพราะเกษตรกรเข้าใจข้อจำกัดของน้ำต้นทุน อีกทั้งราคาข้าวไม่เป็นใจ จึงพยายามดิ้นรนไปสร้างอาชีพใหม่จากที่ดินที่มีอยู่แล้ว ปีนี้เริ่มมั่นใจมากขึ้น เพราะทำแล้วได้ผล และขยายกลุ่มกันทำมากขึ้น” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าว

ด้านนายวัฒนา สีรี ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านตาลเสี้ยนกล่าวว่า เมื่อรัฐบาลขอร้องให้ลดการทำนาก็พยายามหาอาชีพใหม่มาเสริมหรือทดแทนข้าวที่ราคาต่ำ สมาชิกของกลุ่มเสาะแสวงหาทั้งพืช สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ กระทั่งสัตว์ที่ขายไปเป็นอาหารคนอย่างจิ้งหรีด จนสามารถมองเห็นลู่ทางที่จะเปลี่ยนจากนาข้าวเป็นอย่างอื่น ทั้งพืชและสัตว์ เพราะเริ่มเห็นว่ารายได้ดีกว่าการทำนา