แมวพันธุ์ไทยโบราณ

เทคโนโลยีชาวบ้านวันนี้ จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาพูดคุยกับคุณชนินทร์ มาศสุพงศ์ เจ้าของฟาร์ม “บ้านแมวไทยโบราณ CN Rangsit” ฟาร์มแมวไทยโบราณแบบครบวงจร ลักษณะถูกต้องตามบันทึกของสมุดข่อยโบราณ
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น จะมีอะไรบ้าง ตามไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ