สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season 2 EP.22 ชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเหล่าดู อ.หนองยวง อ.เวียงหนองร่อง จ.ลำพูน

“จากหมู่บ้านที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ พัฒนาจนได้รับการยอมรับว่ามีการบริหารและการจัดการกองทุนที่เข้มแข็ง สามารถยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่ต้องพึ่งพิงเงินสนับสนุนจากภายนอก”

#สารคดีเสียงจากแผ่นดิน #สถาบันการเงินชุมชน #หนองยวง #ลำพูน #ปิดทองหลังพระฯ