สารคดีเสียงจากแผ่นดิน season4 ep9 จากหมู่บ้านแห้งแล้ง รวมกลุ่มแก้ปัญหาน้ำและป่า จัดตั้งธนาคารชุมชนออมเงิน ใช้เป็นทุนสร้างอาชีพ สู่แหล่งปลูกไม้ประดับ-สมุนไพร ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ตอนที่ 2)

ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างแย่งกันใช้น้ำ ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวบ้านดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ที่ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ชาวบ้านจึงต้องหันหน้าเข้าหากันในการวางกติกาในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยริเริ่มเอง ลงมือทำกันเอง เปลี่ยนแนวความคิด เดิมทีมีแต่ผู้นำทำให้ หรือรอให้หน่วยงานมาทำให้ มาลงมือทำเอง สามารถดำเนินการจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เรียนรู้ของชุมชนอื่นอีกด้วย

#ดอนขี้เหล็ก #ปราจีนบุรี #สมุนไพร #ไม้ประดับ #เสียงจากแผ่นดิน #มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ #ข่าวสด