จากเลี้ยงไก่ ชำแหละขาย สู่ โรงงานแปรรูปไก่สดแห่งแรกภาคใต้

ในอดีตกว่า 30 ปีแล้ว ที่คุณสรวีร์ ลีลากานต์ เป็นเกษตรกรทำฟาร์มไก่ เลี้ยงเองและขายเองในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ระยะแรกที่ก่อตั้งฟาร์มเลี้ยงไก่ปล่อยพื้น จากนั้นเริ่มพัฒนาการเลี้ยงเป็นการเลี้ยงในโรงเรือน ระบบ EVAP ซึ่งเป็นระบบฟาร์มปิดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อเริ่มมีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกร คุณสรวีร์ มองเห็นโอกาสในการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม จึงเริ่มก่อตั้งโรงงานแปรรูปไก่สด “บริษัท สยามชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด” ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงงานไก่สดแห่งแรกของภาคใต้ที่ได้มาตรฐาน

เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบการเกษตรอุตสาหกรรม ในปี 2546 กำลังการผลิตในระยะแรก สามารถแปรรูปไก่สดได้วันละ 2,500 ตัว จำนวนไก่ที่เลี้ยงด้วยระบบฟาร์มปิดของตนเองไม่เพียงพอ จึงรับซื้อเพิ่มจากเกษตรกรในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงไก่ในพื้นที่ โดยปัจจุบันสามารถแปรรูปไก่สดได้มากถึงวันละ 70 ตัน และหากความต้องการของตลาดมีมาก ก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 รอบ ซึ่งจะได้ไก่สดแปรรูปถึงวันละ 140 ตัน ซึ่งทั้งหมดถูกส่งขายไปยังตลาดชุมชนในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด

พื้นที่จังหวัดกระบี่ มีประชากรราว 400,000 คน ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดเป็นชาวมุสลิม ความต้องการการบริโภคไก่จึงมีสูง ซึ่งคุณสรวีร์ มองอนาคตการจำหน่ายเนื้อไก่สดแปรรูปในภาคใต้ว่า ยังสามารถเติบโตได้อีกมากแน่นอน

“ถึงแม้จะเป็นโรงงานแห่งแรกที่ได้มาตรฐานของภาคใต้ แต่ปัจจุบันก็มีโรงงานที่ประกอบกิจการลักษณะเดียวกันอีกแห่งในจังหวัดกระบี่ และในจังหวัดอื่น แต่ฐานลูกค้าที่ซื้อไก่แปรรูปจากโรงงานเราก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากเราพยายามรักษาราคาการจำหน่ายให้คงที่ หลีกเลี่ยงการปะทะกับคู่แข่งเรื่องราคา และทำให้ลูกค้าพึงพอใจในสินค้าให้มากที่สุด โดยไม่นำราคามาเป็นตัวตั้ง นอกจากนี้ การส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว สินค้ามีความสดใหม่ เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด และโรงงานเราทำได้”

ปัจจุบัน สินค้าของบริษัท สยามชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด มีพนักงาน 283 คน มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 15 รายการ เช่น ไก่เป็น ไก่สดแปรรูปตัดตกแต่งชิ้นส่วนและทั้งตัว ไก่หมักพร้อมปรุงสุก และเครื่องใน เป็นต้น โดยทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็ง พร้อมทั้งพัฒนาระบบขายแบบเฟรนไชส์ ใช้ผลิตภัณฑ์ไก่พร้อมทอด ภายใต้แบรนด์ บ้านไก่ทอด โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 รายการ ได้แก่ ไก่สดแช่เย็น ไก่แช่แข็ง และไก่พร้อมปรุง ซึ่งมีสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 70 เปอร์เซนต์, 25 เปอร์เซนต์ และ 5 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ

สำหรับบริษัท สยามชิกเค้น โปรดักท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 100 หมู่ 6 ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่