“บุฟเฟต์ผลไม้” เริ่มแล้ว พาณิชย์จับมือบิ๊กซี ราชดำริ ชิมไม่อั้นถึง 7 พ.ค.

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้ติดตามสถานการณ์ผลไม้ภาคตะวันออก ซึ่งขณะนี้ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ท้องตลาด เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระทรวงฯจึงพยายามหาแนวทางในการเร่งระบายผลผลิต ด้วยการเชื่อมโยงช่องทางการขายทั้งตลาดสดและห้างสรรพสินค้า กระจายผลผลิตมาสู่ผู้บริโภค ขณะเดียวกันได้เตรียมเปิดตลาดเฉพาะของผลไม้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว (ตลาดแม็กเน็ต) ที่นำผลไม้คัดมาจำหน่ยให้ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยดึงดูดการท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ยังจะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการหาแนวทางให้ผลผลิตผลไม้ออกสู่ท้องตลาดต่อเนื่อง แม้จะไม่ใช่ช่วงฤดูกาล เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภค และจะยกระดับราคาผลไม้ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า ปีนี้เชื่อมั่นว่าราคาผลไม้จะยังคงอยู่ในระดับที่สูง และเป็นปีทองของชาวสวนผลไม้ เนื่องจากปริมาณที่ออกสู่ท้องตลาดแม้ปีนี้จะมีมากกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง แต่โดยรวมแล้วผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค และมีการส่งออกไปต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เช่น จีนที่มีความต้องการซื้อทุเรียนเป็นจำนวนมาก และทำให้ราคาปรับสูงขึ้น ขณะนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 119 บาท

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวอีกว่า ราคาผลไม้ที่สูงขึ้นและขาดแคลนในบางช่วง ซึ่งอาจทำให้ชาวสวนผลไม้เร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่อนแล้วรีบขาย เช่น เก็บทุเรียนอ่อนเพื่อรีบขาย ซึ่งถือว่าผิด และขณะนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆได้ส่งสายสืบ และสายตรวจเพื่อจับกุมผู้ที่กระทำผิด และอยากเตือนชาวสวนอย่าเร่งตัดผลอ่อน เพราะมีความผิดทางกฎหมายรวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ได้จัดงานเทศกาลจัดจำหน่ายผลไม้ไทยเทศกาล “บุฟเฟต์ผลไม้ไทย” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ที่บิ๊กซี สาขาราชดำริ เพื่อกระตุ้นการบริโภคผลไม้ไทยให้เป็นที่ต้องการมากขึ้นของผู้บริโภค และได้ให้ห้างสรรพสินค้ากระจายการจัดงานไปตามต่างจังหวัดด้วย