ชาวสวนทุเรียนประจวบ เฮ ปีนี้ฝนดีติดลูกเพียบ เตรียมนำผลผลิตออกจำหน่าย

ชาวสวนทุเรียน “ป่าละอู” เฮ เตรียมนำผลผลิตออกจำหน่ายในมิถุนายน – สิงหาคม นี้

วันที่ 14 พฤษภาคม นายธวัช เกตุรัตน์ อายุ 61 ปี หมอดินอาสา ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน หมู่ 7 บ้านคลองน้อย ต ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าผลผลิตทุเรียนป่าละอู อันเลื่องชื่อของ อ.หัวหิน ในปีนี้เป็นที่น่าพอใจ จากสภาวะฝนตกต่อเนื่องกันทำให้ทุเรียนติดผลเป็นจำนวนมาก คาดว่าผลผลิตปีนี้เพิ่มมากกว่าปีที่แล้วถึง 30 % โดยขณะนี้กลุ่มผู้ปลูกทุเรียนที่เป็นสมาชิกอยู่ในศูนย์ฯเกือบ 200 คน ดูแลรักษาต้นทุเรียนเป็นอย่างดี ถึงขนาดนอนเฝ้าต้นทุเรียนระวังช้างป่าออกหากิน ซึ่งคาดว่าผลผลิตทุเรียนชุดแรกที่ติดดอกในเดือนเมษายนจะออกจำหน่ายได้ราวปลายเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนชุดใหญ่จะออกต่อเนื่องกันจนถึงเดือนสิงหาคม ขณะนี้ตนได้ให้ความรู้กับสมาชิกในการบำรุงดูแลผลทุเรียน มีการจดวันนับดอกให้ครบ 140-150 วัน เพื่อคุณภาพของทุเรียน เนื่องจากทุเรียนป่าละอูเป็นที่ต้องการของท้องตลาดโดยเฉพาะคอทุเรียน จากเอกลักษณ์เนื้อหนา สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งละเอียด กลิ่นอ่อน รสชาติหวานมัน เมล็ดลีบเล็ก โดยทุเรียนป่าละอูทุกลูกต้องผ่านการตรวจสอบเครื่องตรวจทุเรียนอ่อน ก่อนติดสติ๊กเกอร์กำกับพร้อมบาร์โค้ดแอฟพลิเคชั่นไลน์บอกแหล่งผลิต วันหมดอายุ เพื่อสะดวกในการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อป้องกันทุเรียนอื่นสวมรอย ส่วนราคาขณะนี้มีพ่อค้ามาเหมาสวนในราคา กก.ละ 170 บาท ซึ่งคาดว่าราคาทุเรียนในปีนี้ไม่สูงนักสำหรับผู้บริโภค