ถกยาง3ประเทศ เกาะติด”ลานิญา”กระทบผลผลิต-ราคาตลาดโลก

ที่โรงแรมเดอะคอนทิเนนท์ กรุงเทพฯ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo) ประกอบด้วย 3 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสถานการณ์ยางพารา การคาดการณ์อุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคายางในปัจจุบันที่ไม่เป็นไปตามกลไกการตลาด

และได้นำเอาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณา เช่น ปัจจัยสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นกับประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ทั้ง 3 ประเทศจะส่งผลต่อปริมาณยางในตลาดโลกที่มีแนวโน้มจะลดลง ผลของปรากฏการณ์ลานิญา ซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของยางในแต่ละประเทศ คาดการณ์จะเกิดขึ้นช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 รวมถึงการมาถึงของฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณยางในตลาดซื้อขายโลกลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือปัจจัยที่ส่งผลให้ราคายางคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น เช่น การเติบโตของเศรษฐกิจโลกขยายตัว3.6%ในปีนี้หรือ เพิ่มขึ้น 0.4%จากปีก่อน การเพิ่มขึ้นของยอดขายรถยนต์ในตลาดหลัก อาทิ จีน เพิ่มขึ้น 4.8% สหภาพยุโรป เพิ่มขึ้น 3.7% และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 7.1% ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้ยางธรรมชาติเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อ รวมถึงราคาน้ำมันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆปรับตัวสูงขึ้น

โดยทั้ง 3 ประเทศมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศมากขึ้น เช่น สร้างถนนและทางยกระดับ และอื่นๆ อีกทั้งเห็นร่วมกันจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพร้อมดำเนินมาตรการเข้มข้นมากขึ้นร่วมกัน เพื่อช่วยผลักดันให้ราคายางกลับเข้าสู่ภาวะที่ควรจะเป็น อีกทั้งเน้นจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกษตรรายย่อยทั้ง 3 ประเทศ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น