สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เน้นผลิตมังคุดคุณภาพ ส่งออกตลาดจีน

สหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย มังคุด ขายดีราคาสูง เกษตรกรพอใจ เน้นผลิตมังคุดคุณภาพสร้างทางเลือกใหม่ให้สมาชิกผลิตสินค้าคุณภาพ ไม่หวั่นราคาตก เพราะมีตลาดจีนรองรับ คาดระบายมังคุดสู่ตลาดหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้

นางยุพดี จิตผ่องอำไพ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า สหกรณ์เน้นส่งเสริมสมาชิกผลิตมังคุดคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยในฤดูกาลปีนี้ได้เริ่มรวบรวมมังคุดคุณภาพตั้งแต่ วันที่ 13 ก.ค. ที่ผ่านจนถึงปัจจุบัน ได้ปริมาณ 230 ตัน ระบายออกสู่ตลาดทั้งหมด

ซึ่งสหกรณ์จะมีการคัดเกรดมังคุดก่อนส่งออกสู่ช่องทางตลาดแต่ละแห่ง ซึ่งมังคุดของอำเภอพรหมคีรีเป็นมังคุดคุณภาพและปลอดสารจากสวนสมาชิก เพราะผลิตปริมาณไม่มาก และมีตลาดหลักคือส่งออกไปที่ประเทศจีน

เกษตรกรชาวสวนมังคุดใส่ใจดูแลตั้งแต่การผลิต การเก็บเกี่ยวมังคุด โดยการสอยมังคุดซึ่งจะต้องไม่ตกดิน และเก็บผลที่กำลังสุกพอดี สมาชิกรวบรวมมาส่งขายที่สหกรณ์ จากนั้นสหกรณ์จะคัดเกรดให้ขนาดของลูกเสมอกัน แล้วรีบจัดลงใส่ตะกร้าเพื่อเก็บไว้ในตู้แช่เย็นทันที เพื่อรักษาความสดใหม่ของมังคุดก่อนที่จะส่งที่ตลาดจีน

ทั้งนี้ สหกรณ์จะรับซื้อมังคุดคุณภาพจากสมาชิก ในราคากิโลกรัมละ 40-50 บาท ซึ่งทำให้สมาชิกพึงพอใจกับราคานี้เป็นอย่างมาก เพราะต้นทุนจะไม่สูง แต่สัปดาห์นี้สหกรณ์ต้องประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยรุนแรงในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว ทำให้เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย แตกเสียหาย ส่งผลให้ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใส่มังคุดเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ

ประกอบกับช่วงวันหยุดยาวทำให้หาตู้คอนเทนเนอร์ได้ไม่ทันรองรับผลผลิต จึงทำให้ราคามังคุดตกลงมาที่ 31 บาท ทั้งนี้ สหกรณ์คาดว่าจะระบายมังคุดออกสู่ตลาดทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งการผลิตมังคุดคุณภาพดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาและตลาดเหมือนกับที่อื่น

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้สมาชิกดูแลมังคุดตั้งแต่ระบบน้ำในสวน และการใส่ปุ๋ย เพื่อให้ได้มังคุดผลโต และราคาดี ถ้าเราผลิตมังคุดคุณภาพ ตลาดประเทศจีนจะรับซื้อทั้งหมดและให้ราคาดีตามคุณภาพ สหกรณ์พยายามจะชี้ให้สมาชิกเห็นว่าถ้าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลาดก็ต้องการ และส่งผลต่อราคาสินค้าที่ต่างกับมังคุดทั่วไปเกือบเท่าตัว

ดังนั้น หากสมาชิกทำมังคุดคุณภาพ ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาและตลาดรองรับ ซึ่งสหกรณ์พยายามชักชวนสมาชิกให้เข้าใจเรื่องสินค้าคุณภาพ เพราะจะได้ราคาที่ดีกว่า ยิ่งถ้าเกษตรกรผลิตสินค้าได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ก็ยิ่งทำให้ได้ราคาจะสูงขึ้นนั่นเอง

สำหรับจุดเด่นของมังคุดของสหกรณ์การเกษตรพรหมคีรี จำกัด จะมีลักษณะผิวมัน หูสวย ผลโต เปลือกบาง เนื้อในดี รสชาติหวานอร่อย แม้ว่าราคาจะสูงกว่ามังคุดทั่วไป แต่ก็สามารถขายได้หมด เพราะตลาดมีความต้องการบริโภคมังคุดที่มีคุณภาพ และเมื่อส่งไปขายที่ประเทศจีน เพื่อยกระดับสินค้าไปขายที่ตลาดบน ซึ่งต้องทำให้ลูกค้าตลาดบนพึงพอใจมากที่สุด

ซึ่งปัจจุบันสมาชิกก็เข้าใจเป็นอย่างดีและหันมาทำมังคุดคุณภาพมากขึ้น นับว่าเป็นการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดและเป็นทางเลือกใหม่ให้กับสมาชิกมากขึ้นในการผลผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อจะได้ราคาสูงขึ้น