คลังปรับหนี้สาธารณะกู้เพิ่มแสนล. ชดเชยขาดดุลกลางปี’61-ลงทุนทางคู่เพิ่ม 8 พันล้าน

คลังปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะ เพิ่มกู้ขาดดุลอีก 1 แสนล้าน ลงทุนรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง เพิ่มอีก 8 พันล้านบาท พร้อมปิดความเสี่ยงหนี้ต่างประเทศจากอัตราแลกเปลี่ยน แปลงเป็นเงินกู้ในประเทศแทนคืนเงินกู้ไจก้าญี่ปุ่น 3.65 หมื่นล้าน

นายประภาส คงเอียด ผอ.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะที่มี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเป็นประธาน เพื่อปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2561 สาระสำคัญจะมีการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบกลางปี 2561 เพิ่มเติมอีก 1 แสนล้านบาท นอกจากนี้ จะมีการปรับแผนของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพิ่มขึ้นอีก 8,000 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง คาดว่าเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนการบบริหารหนี้ใหม่ใน 2 สัปดาห์

สำหรับแผนบริหารหนี้สาธารณะ ปีงบฯ 2561 เดิมมีวงเงิน 1.124 ล้านล้านบาท เป็นกู้เงินใหม่ 6.07 แสนล้านบาท ชดเชยการขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4.5 แสนล้านบาท ใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ โครงการระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โครงการระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟฟ้าทางคู่ของรฟท.

สำหรับการบริหารนี้ส่วนที่เหลือเป็นการกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้เดิม 5.16 แสนล้านบาท โดย สบน.เห็นควรระดมทุนจากภายในประเทศโดยการกู้เงินในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้อื่นๆ เป็นหลัก โดยมีการกู้เงินสกุลต่างประเทศจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศบางส่วน สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ

นายประภาศ กล่าวว่า การบริหารหนี้สาธารณะจะเน้นการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยง โดยในปี 2561 สบน.จะเร่งดำเนินการปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งชำระคืนหนึ้ต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงกว่าอัตราตลาดในปัจจุบัน โดยเปลี่ยนมาใช้เงินกู้ในประเทศทดแทน (Refinancing) ซึ่งมีการคืนเงินกู้ขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) 3.65 หมื่นล้านบาท มากู้ภายในประเทศแม้ต้นทุนดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด