“สนธิรัตน์” ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามความพร้อมส่งทุเรียน ผ่าน Tmall.com พบราคาปรับตัวดีขึ้น

“สนธิรัตน์” ลงพื้นที่ จันทบุรี ติดตามความพร้อมส่งทุเรียน ผ่าน ‭Tmall.com‬ พบว่าไทยมีความพร้อม ราคาปรับตัวดีขึ้น ขณะที่เกษตรกรได้รายดี พร้อมขยายช่องทางอื่นเพิ่มต่อไป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561 เพื่อพบปะหารือกับผู้นำเกษตรกร ผู้ประกอบการรวบรวมผลไม้ หรือล้ง ในการเตรียมความพร้อมสำหรับทุเรียนที่ขายผ่าน ‭Tmall.com‬ ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การซื้อขายผลไม้ รวมถึงปัญหามาตรฐานสินค้าเพื่อเร่งแก้ไข สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า  เป้าหมายต้องการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร และให้ไทยเป็น มหานครผลไม้ของโลก


ทั้งนี้ การลงพื้นที่ทำให้พบว่าทุเรียนไทยยังไม่ได้รับมาตรฐานที่พร้อมจะส่งออกมากนัก แต่เมื่อตัวแทนทางอาลีบาบา เข้ามาส่งผลให้ทุเรียนไทยได้มีการปรับมาตรฐานให้เหมาะสมกับการส่งออกมากขึ้น เนื่องจากได้ทำการตรวจสอบ คัดเลือก กำหนดมาตรฐานทุเรียน มีผลให้ราคาสินค้าดีขึ้น เกษตรกรได้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เชื่อว่าจะทำให้ทุเรียนไทยมีช่องทางการส่งออกมากขึ้น ขณะนี้ทำให้ราคาทุเรียนที่ส่งออกหน้าสวนอยู่ที่ราคา 110 บาทต่อกิโลกรัม ที่ส่งออกไป ‭Tmall.com‬ และทิศทางราคาจะเติบโตขึ้น เพราะไทยได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3 ปี มูลค่า 15,000 ล้านบาท

“จากการร่วมมือจาก ‭Tmall.com‬ กระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมจะหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทาง อีคอมเมิร์ซ รายใหญ่ด้วยเร็วๆนี้จะมี ‭JD.com‬ ต่อไปและรายอื่นๆด้วย พร้อมกับเปิดให้มีการเจรจา จับคู่ธุรกิจด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆด้วย สำหรับผลผลิตขณะนี้ก็เติบโตขึ้น 15-20% ขณะที่ความต้องการบริโภคทุเรียนของจีนโต 20% มองว่าตอนนี้เพียงพอต่อความต้องการ”

นอกจากนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ยังมีการวางแผนการผลิตผลไม้สำหรับฤดูการผลิตปี 2562 ร่วมกับเกษตรกร ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ ผู้ส่งออก และ biz club ด้วย พร้อมกับปล่อยคาราวานรถตรวจสอบเครื่องชั่ง  เพื่อรักษาความเป็นธรรมในการซื้อขายแก่ผู้บริโภค พร้อมปล่อยขบวนรถผลไม้ที่รับซื้อจากเกษตรกร      นำไปจำหน่ายยังห้างค้าปลีกชั้นนำ อันได้แก่ Tops Market, The Mall, Big C, Tesco Lotus และ Makro ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการส่งเสีมและหาช่องทางจำหน่ายผลไม้ กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” พร้อมให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) โดยการขยายตลาดผลไม้ภายในประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่  ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน (ตลาดไท) จากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรับซื้อผลไม้ฤดูการผลิตปี 2561 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

พร้อมการเตรียมความพร้อมผลไม้ส่งออก โดยตัวเลขการส่งออกช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ผลไม้สดแช่เย็น 330,870 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.15 % และผลไม้แช่แข็ง 3,603 ตัน คิดเป็นมูลค่า 832 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.96% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยในการขยายตลาดผลไม้ไปต่างประเทศ ดึงเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแท้จริง และสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร