บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ร่วมมือกับชุมชนปรับปรุงพื้นที่ลานกีฬามอบให้เด็กในชุมชน

นายเฉลิมพล สมาคม ผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนการผลิต (คนกลาง) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า หัววัว-คันไถ ร่วมกับชุมชนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงลานกีฬาและภูมิทัศน์โดยรอบ อาทิ สนามตะกร้อ สนามฟุตบอล และเพิ่มแสงสว่าง เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชน

Thai Central Chemical Public Company Limited encouraged exercise activity,
cooperated with the community to renovate the sport field for giving to children in the community.

Mr. Chalermphol Samarkhom (Middle) – General Manager of Operation Support Division and the representative of Thai Central Chemical Public Company Limited (TCCC), the large producer and distributor of chemical fertilizer in Thailand under OX-Brand together with the community in Klong Sakae sub-district, Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province to renovate the sports field and landscape of Sepak Takraw court, football field and improve lighting in order to provide an exercise area and promote good health for the community.