เกษตรลพบุรี ชวนเที่ยวทุ่งทานตะวันบาน ต้อนรับปีใหม่

ทานตะวันเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งและอากาศเย็นได้ดี เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกกันเป็นพืชรุ่นที่ 2 หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวโพดไปแล้วในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม มีอายุประมาณ 90 -100 ต่อวัน ผลผลิตเฉลี่ยทั่วไปประมาณ 250 กิโลกรัมต่อไร่

หลังจากปลูกจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน ดอกจะบาน และจะบานอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งดอกทานตะวันจะบานรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนมกราคมของทุกปี

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันปี 2564/2565 จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ปลูกทานตะวันจำนวน 3,497 ไร่ ใน 5 อำเภอได้แก่ อำเภอโคกสำโรง จำนวน 2,635 ไร่ อำเภอหนองม่วงจำนวน 533 ไร่ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 166 ไร่  อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 144 ไร่ และอำเภอสระโบสถ์ 19 ไร่  

ช่วงปลายปี 2564 ถึงต้นปี มกราคมมีทานตะวันบาน 2,000 กว่าไร่ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม อำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนมาเที่ยวทุ่งทานตะวันบานต้อนรับปีใหม่  ดังนี้

1. อำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ บริเวณโดยรอบเขาจีนแล ในพื้นที่หมู่ 6 และ หมู่ 7  ตำบลนิคมสร้างตนเอง จำนวน 172 ไร่ จะเริ่มบานตั้งแต่ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โทร
036 412 338

2. อำเภอพัฒนานิคม มี 2 จุดหลักๆ ที่หมู่ 4 ตำบลชอนน้อย จำนวน 60 ไร่ จะเริ่มบานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 และที่หมู่ 4 ตำบลมะนาวหวาน จำนวน 75 ไร่ จะเริ่มบานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โทร 036-421191

3. อำเภอโคกสำโรง ที่ตำบลคลองเกตุ สลับกันบานในพื้นที่จำนวน 1,300 ไร่  สามารถติดต่อ ขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง  036-776917

4. อำเภอหนองม่วง ที่บริเวณหมู่ 8 ตำบลชอนสารเดช จำนวน 30 ไร่ สามารถติดต่อ
ขอรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง 036-432088