เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเฉลิมพล ชัยศิลบุญ สหกรณ์จังหวัดแพร่ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด โดยมี นายสมศักดิ์ ปินตาริน ประธานกรรมการฯ นายสุรศักดิ์ สุปัญญา ผู้จัดการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรร้องกวาง จำกัด ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยสหกรณ์มีระบบการจัดการสหกรณ์ส่งเสริมสมาชิก/เกษตรกรทั่วไปปลูกข้าวโพดนำมาขายให้สหกรณ์ ขณะนี้ได้รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแปรรูป 7,026 ตัน มูลค่า 61.08 ล้านบาท ส่งจำหน่ายให้โรงงาน เช่น CP, Betrago, เอกชนอื่นๆ ด้วย