สัมมนา…มะพร้าว พืชเศรษฐกิจทำเงิน “นำเสนอข้อมูลวิธีปลูกและการตลาด มะพร้าวแกง-มะพร้าวน้ำหอม” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560


 

สัมมนา…มะพร้าว พืชเศรษฐกิจทำเงิน “นำเสนอข้อมูลวิธีปลูกและการตลาด มะพร้าวแกง-มะพร้าวน้ำหอม” วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

กำหนดการ

08.00 น.            ลงทะเบียน

09.00 น.            พิธีเปิด

09.45 น.            พันธุ์ การผลิต และการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

– “สถานการณ์มะพร้าวในไทยและต่างประเทศ” อาจารย์ประทีป กุณาศล นักวิชาการพืชสวนอิสระ

– “วิธีคัดพันธุ์มะพร้าว โดยเทคโนโลยี ดีเอ็นเอ” ดร.ศิวเรศ วังขนาย อาจารย์ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

– “ปลูกมะพร้าวน้ำหอมให้ได้คุณภาพส่งออก” ผศ.ประสงค์ ทองยงค์ ผู้คร่ำหวอดในวงการมะพร้าว

– “ปลูกมะพร้าวแกงอย่างมืออาชีพ” คุณวิชาญ บำรุงยา ปราชญ์มะพร้าว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

– “แนวทางกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว และศัตรูอื่นๆ ให้ได้ผล” คุณสุเทพ สหายา นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร

– ดำเนินรายการโดย อาจารย์ถวิล สุวรรณมณี

12.00 น.            พักรับประทานอาหาร

13.00 น.            งานแปรรูป และการตลาดมะพร้าวยุคใหม่

– “การผลิตเครื่องสำอางและการทำน้ำมะพร้าวสกัดเย็นด้วยภูมิปัญญาไทย” โดย คุณบุปผา ไวยเจริญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก

– “งานแปรรูปน้ำตาลมะพร้าวในระดับอุตสาหกรรม” โดย อาจารย์ปรีชา เจี๊ยบหยู

– ดำเนินรายการโดย คุณเสาวลักษณ์ สวัสดิ์กว้าน

*** ค่าใช้จ่าย ท่านละ 600 บาท

***ผู้สนใจ สมัครจองที่นั่งก่อน แล้วโอนเงิน (ตามจำนวนที่ระบุ) เข้าธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนประชาชื่น เลขที่บัญชี 1930239361 บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) Fax (02) 580-2300 เลขที่ผู้เสียภาษี 0107536001451 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. (02) 580-0021 ต่อ 2335, 2339, 2342, 2343 Fax (02) 580-2300 ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.technologychaoban.com หรือ  www.facebook.com/Technologychaoban

 

*** พบกับเนื้อหาสาระ

– ลักษณะของมะพร้าวที่เหมาะต่อการปลูกเชิงการค้า

– การปลูกดูแลรักษามะพร้าวและการกำจัดแมลงศัตรูพืชในสวนมะพร้าวอย่างถูกวิธี

– แนวทางการตลาดมะพร้าว

– หลากหลายงานแปรรูปมะพร้าว

 

*** นิทรรศการ

– มะพร้าว 10 สายพันธุ์

– ตัวอย่างงานแปรรูปมะพร้าว

– วิธีปลูกมะพร้าวให้ได้ผลดี

 

*** ชิม…

– ไอศกรีมมะพร้าว

– วุ้นมะพร้าวอ่อน

 

*** ตอบปัญหา

– รับรางวัลพันธุ์มะพร้าวกลับไปปลูกที่บ้าน

 

แผนที่เดินทางมาห้องประชุมข่าวสด