ชมรมนักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาชนบทก่อสร้างอาคารเรียนขนาดเล็ก

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดี และคุณดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม ร่วมส่งมอบอาคารเรียนให้กับ ผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการอิลสามประจำจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 20-30 พฤศจิกายน 2566 ชมรมนักศึกษามุสลิม สังกัดองค์การนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการค่ายพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6 เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความรู้สู่การปฏิบัติงานจริงและเพื่อการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับชุมชน พฤศจิกายน ๒๕๖6 ณ มัสยิดญามิอฺริยาฏิศศอลีฮีน ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย คุณดาวดล สวัสดิลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เดินทาง ส่งนักศึกษาชมรมมุสลิม สังกัดองค์การนักศึกษา จำนวน 90 คน โดยมี ผศ.ซูไฮดี สนิ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษามุสลิม มทร.ศรีวิชัย ในการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดเล็ก ให้กับมัสยิดญามิอฺริยาฏิศศอลีฮีน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ล่าสุด วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 การก่อสร้างอาคารเรียนขนาดเล็ก ให้กับมัสยิดญามิอฺริยาฏิศศอลีฮีน ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน โดยมีนายฟาดิล ดอสา ประธานชมรมฯ และคณะร่วมด้วยช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียน แม้สภาพฝนฟ้าอากาศจะไม่เป็นใจ เพราะเป็นเป็นช่วงที่มีพายุฝนตกอย่างหนัก แต่นักศึกษาก็มุ่งมั่นในการสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ในวันดังกล่าวได้มีการส่งมอบอาคารเรียนให้กับ ผู้นำศาสนาโต๊ะอิหม่าม คณะกรรมการอิลสามประจำจังหวัดสตูล สร้างความภาคภูมิใจและประทับใจให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก