งาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 6 : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย”

งาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 6 : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย” 12-20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ครั้งที่ 6 : หัตถศิลป์ทรงคุณค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมแถลงข่าว ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า-สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทาง การตลาด OTOP ให้ผู้ประกอบการ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี…บุคคลในภาพ 1. นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (คนที่สี่จากขวามือ) 2. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (คนที่สี่จากซ้ายมือ) 3. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (คนที่สามจากขวามือ) 4. นายวิชา นิลเพชร์พลอย คณะทำงาน รมช.มท (คนที่สองจากซ้ายมือ) 5. นายอมร เลาหมนตรี คณะทำงาน รมช.มท   (คนที่สามจากซ้ายมือ) 6. นายผจญ นาวาวิจิตร คณะทำงาน รมช.มท  (คนที่สองจากขวามือ) 7. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทรผอ.องค์การตลาด (คนที่หนึ่งจากซ้ายมือ)