สับปะรดห้วยมุ่น

ของดีจากตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและเป็นดินทรายเหมาะกับการปลูกสับปะรด จึงมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาด

สับปะรดห้วยมุ่น คือ สับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย ที่ถูกนำเข้าไปปลูกในตำบลห้วยมุ่น ประมาณ 50 ปีมาแล้ว (บ้างก็ว่า 100 ปีแล้ว) จนกลายเป็นพันธุ์ท้องถิ่น และมีคุณลักษณะแตกต่างไปจากพันธุ์ดั้งเดิม โดยเฉพาะรสชาติหวานอร่อย เนื้อหนานิ่ม ตาตื้น เนื้อมีสีเหลืองอมน้ำผึ้ง รสชาติหวานฉ่ำ ตาไม่ลึก ทำให้มีส่วนของเนื้อมาก ผลค่อนข้างเล็ก รับประทานแล้วไม่ระคายคอ

ช่วงในฤดูเดือนพฤศจิกายน-มกราคม และกลางเดือนเมษายน-กรกฎาคม ราคาถูก เพราะมีผลผลิตมาก ช่วงนอกฤดู เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ราคาแพง ผลผลิตมีน้อย